Quarantine ward Tim Brakemeier/Getty Images

Zabraňování další pandemii

SYRAKUSY – Nedávná vypuknutí epidemií, jako je Ebola a Zika, demonstrovaly potřebu předcházet pandemiím a zvládnout je ještě než se objeví. Nicméně naprostá rozdílnost, odolnost a přenosnost smrtelných nemocí také zdůraznili, v tom nejdrsnějším smyslu, jak obtížná je prevence a zamezení šíření.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Jedna hrozba pro naši připravenost je naše spojitost. Bylo to díky mezinárodnímu cestování, že se v posledních letech viry dengue, chikungunya a Zika byly schopné svézt z východu na západ, kdy způsobily masivní vypuknutí epidemií v Americe a Karibiku. Další hrozba je obyčejnější: neschopnost shodnout se na penězích. Ať už je důvod jakýkoliv, faktem je, že dokud budou lidé selhávat v organizaci kolektivní a komplexní obrany, budou infekční choroby nadále páchat velké škody – s katastrofálními dopady.

Vybudování efektivní strategie prevence a zamezení šíření – bio příprava – je nejlepší způsob, jak redukovat riziko globální nákazy. Připravenost vyžaduje koordinaci mezi agenturami a finančníky, nutnou k vytvoření sítí, které umožňují rychlé nasazení a přístup k vakcínám, lékům a protokolům, které limitují přenos choroby. Jednoduše řečeno, příprava na další pandemii neznamená pouze vytváření globálních kapacit, ale také platbu za ně.

To je alespoň ten nápad. Reality bio připravenosti je však mnohem komplikovanější. V prvé řadě brzdí implementaci dlouhodobé preventivní strategie v mnoha zemích absence dedikovaného financování; nová zpráva Světové banky tvrdí, že pouze šest zemí, včetně Spojených států, vzalo tuto hrozbu vážně. Ve stejnou chvíli se zdravotničtí činitelé mnoha částech světa snaží vypořádat s vypuknutím epidemie a to díky nedostatku laboratoří a klinik. A mnoho dotačních agentur, včetně vlád a NGO, obvykle nabízejí pouze jednoleté závazky, což vylučuje dlouhodobé plánování.

Po léta dávají vědci, lékaři a subjekty občanské společnosti najevo znepokojení nad nedostatkem spolehlivých, smysluplných a institucionalizovaných investic do připravenosti na pandemie. Frustrujícím způsobem přišly tyto prosby k vyslyšení skrze vojenské financování na potlačení biologických útoků, vědomě připravených člověkem. Ale i když mohou úmyslná a podlá vyvolání epidemií infekčních nemocí způsobit masivní škody, zůstávají relativně nepravděpodobná. Přirozeně se objevující vypuknutí se naopak objevují pravidelně a jsou mnohem nákladnější, i když postrádají ten senzační “faktor strachu“ v podobě bioterorismu.  

Není to tak dávno, kdy se ti z nás, kdo jsme se věnovali prevenci epidemií infekčních chorob, cítili bezpečněji v otázce dostupnosti zdrojů vyžadovaných k přípravě. Na mnoha místech však rozpočty stagnují, nebo dokonce klesají. To je úžasně krátkozraké, vzhledem k relativním nákladům na prevenci versus náklady na reakci. Kolik by kupříkladu stálo vybudovat klinickou a laboratorní infrastrukturu a poskytnout tak trénink potřebný k identifikaci a prevenci nedávnému propuknutí epidemie Eboly v Západní Africe? Je obtížné říct přesná čísla, nepochybuji však, že by to bylo méně než miliardy dolarů vynaložené na zamezení šíření. Připravenost se vyplácí.

Není to jen nedostatek financování, co bije na poplach; jsou to i omezení na nakládání s těmito financemi. Pro grant není neobvyklé, aby byl vymezen pro specifické aktivity, což v kapacitě programu na plnění cílů nechává velké mezery. Donor může například povolit renovaci existující laboratoře, ale ne výstavbu nové; případně mohou peníze podporovat pořízení diagnostického přístroje, ale již ne vyškolení těch, kdo s ním mají pracovat. V mnoha rozvojových zemích nemají mnohdy obce ani fyzické budovy, ve kterých by mohly testovat, monitorovat, či skladovat nebezpečné patogeny. Krátkozraké financování, které přehlíží klíčové elementy celkového pohledu, jsou špatně vynaložené peníze.

Přidejme k těmto výzvám komplikace s vyplácením zaměstnanců či zajišťování spolehlivé dodávky elektřiny a dalších základních služeb, a je zjevné, že příprava na epidemie chorob vyžaduje široké zapojení mezinárodní pomoci. Přísná pravidla výdajů a slabé finanční závazky aktuálně svazují ruce těch, kdo pracují na zamezení dalších vážných vypuknutí epidemií.

Počet překážek, kterým čelí vědci a odborníci na veřejné zdraví v boji o zadržení smrtelných infekčních chorob, je ohromující. K tomu, abychom je překonali, potřebujeme redefinovat to, jak nahlížíme na připravenost, kdy se odkloníme od reaktivní pozice k více proaktivnímu přístupu. Peníze vyhrazené na připravenost musí být alokovány na úroveň, která je dostatečná pro požadovaný účinek. Omezení pro jejich využití by se měla uvolnit. Zdroje financování musí být otevřené, aby umožnily víceroční závazky. Poskytovatelé zdravotní péče a první reakce musí mít adekvátní trénink. A dlouhodobá řešení jako je založení a propojení systémů bio-dozoru by měla být rozšířena a posílena, aby tak umožnila zdravotnickému personálu na celém světě sledovat a informovat o lidských a zvířecích nemocech a plánovat společně obranu.

Veřejné zdraví je nepostradatelným elementem globální bezpečnosti. Selhání ve vhodných investicích do prevence epidemií infekčních chorob nás všechny vystavuje riziku, kdykoliv a kdekoliv se nějaká objeví.

http://prosyn.org/p3avT3a/cs;

Handpicked to read next

 1. Patrick Kovarik/Getty Images

  The Summit of Climate Hopes

  Presidents, prime ministers, and policymakers gather in Paris today for the One Planet Summit. But with no senior US representative attending, is the 2015 Paris climate agreement still viable?

 2. Trump greets his supporters The Washington Post/Getty Images

  Populist Plutocracy and the Future of America

  • In the first year of his presidency, Donald Trump has consistently sold out the blue-collar, socially conservative whites who brought him to power, while pursuing policies to enrich his fellow plutocrats. 

  • Sooner or later, Trump's core supporters will wake up to this fact, so it is worth asking how far he might go to keep them on his side.
 3. Agents are bidding on at the auction of Leonardo da Vinci's 'Salvator Mundi' Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

  The Man Who Didn’t Save the World

  A Saudi prince has been revealed to be the buyer of Leonardo da Vinci's "Salvator Mundi," for which he spent $450.3 million. Had he given the money to the poor, as the subject of the painting instructed another rich man, he could have restored eyesight to nine million people, or enabled 13 million families to grow 50% more food.

 4. An inside view of the 'AknRobotics' Anadolu Agency/Getty Images

  Two Myths About Automation

  While many people believe that technological progress and job destruction are accelerating dramatically, there is no evidence of either trend. In reality, total factor productivity, the best summary measure of the pace of technical change, has been stagnating since 2005 in the US and across the advanced-country world.

 5. A student shows a combo pictures of three dictators, Austrian born Hitler, Castro and Stalin with Viktor Orban Attila Kisbenedek/Getty Images

  The Hungarian Government’s Failed Campaign of Lies

  The Hungarian government has released the results of its "national consultation" on what it calls the "Soros Plan" to flood the country with Muslim migrants and refugees. But no such plan exists, only a taxpayer-funded propaganda campaign to help a corrupt administration deflect attention from its failure to fulfill Hungarians’ aspirations.

 6. Project Syndicate

  DEBATE: Should the Eurozone Impose Fiscal Union?

  French President Emmanuel Macron wants European leaders to appoint a eurozone finance minister as a way to ensure the single currency's long-term viability. But would it work, and, more fundamentally, is it necessary?

 7. The Year Ahead 2018

  The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

  Order now