buiter6_Jonas GratzerLightRocket via Getty Images_india coal Jonas Gratzer/LightRocket via Getty Images

Is mondiale klimaatsolidariteit onmogelijk?

NEW YORK – Ondanks het gegons over klimaatactie bij de ontmoeting van het Wereld Economisch Forum in Davos dit jaar zijn de huidige vooruitzichten van de wereld op het gebied van milieu somber. Er zijn drie obstakels: de ontkenning van klimaatverandering, de economische aspecten van het terugdringen de uitstoot van broeikasgassen, en de politiek rond het mitigatiebeleid, die hogelijk regressief neigt te zijn.

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change moet de mondiale uitstoot van carbondioxide in 2030 met 45% zijn gereduceerd in vergelijking tot de niveaus van 2010, en dan geheel geëlimineerd in 2050, om zelfs maar een redelijke kans te maken om de opwarming van de aarde 1,5℃ beneden pre-industriële niveaus te houden. 'We moeten snel scoren' zo waarschuwt het VN-Milieuprogramma in haar laatste Emissions Gap Report, 'of het doel van 1,5℃ uit het akkoord van Parijs komt buiten ons bereik te liggen.'

En dat is een understatement. Zelfs wanneer de huidige Nationally Determined Contributions (NDCs) onder het Parijs-akkoord gehaald worden zal de uitstoot in 2030 38% hoger liggen dan gewenst. De gemiddelde mondiale temperatuur zal dan op koers liggen om met een rampzalige 2,9-3,4℃ graden te stijgen tegen 2100, met voortdurende stijgingen daarna. De NDC-doelstellingen zouden alleen al ruwweg verdriedubbeld moeten worden om de opwarming onder de 2℃ te houden en vervijfvoudigd om het doel van 1,5℃ te halen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/aL6Pkp6nl