14

Eurozóna je stále zranitelná

BRUSEL – Přestože eurozóna v poslední době zažívá celkové mírné ekonomické zlepšení, zůstává křehká a nepojištěná proti riziku další krize. Významnou příčinou je přitom přetrvávající náchylnost k asymetrickým cyklům vzestupů a poklesů.

Řečeno jednoduše, za dobrých časů mohou profitovat všichni členové eurozóny, kdežto během propadu někteří utrpí mnohem víc než jiní. To znamená, že jakmile udeří příští krize, investoři dbalí bezpečnosti prchnou z fiskálně slabých do fiskálně silných zemí, které prokázaly schopnost dosahovat hospodářského růstu.

Až se ekonomický kalkul otočí, lze očekávat, že zažijeme pocit déjà vu. Zisk každé země bude znamenat ztrátu jiné země. To podlomí spolupráci uvnitř eurozóny a vyvolá politická pnutí. Důsledky budou patrně rezonovat v domácí politice každé ze zemí, což upevní síly upřednostňující dezintegraci.

Jistěže, reformy uskutečněné v reakci na poslední krizi situaci na agregátní úrovni zlepšily; fundamentální asymetrii eurozóny ale nevyřešily. Základy fiskálních pozic se stále v jednotlivých zemích liší, navzdory všem snahám dosáhnout pomocí shora zaváděných pravidel fiskální konvergence.