singer195_NATALIE BEHRINGAFP via Getty Images_USbeef Natalie Behring/AFP via Getty Images

Nechtění beefatariáni

MELBOURNE – „Pokud vám zvuk hovězího masa opékajícího se na grilu vhání do očí slzy, pak jste praví beefatariáni.“ Tak zní úvodní věta televizní reklamy vytvořené v rámci evropské propagační kampaně s názvem Jsme hrdí na evropské hovězí. Jen další reklamní třeštění? Asi ne, protože 80% nákladů hradí Evropská unie.

Ve zprávě Organizace OSN pro výživu a zemědělství Potírání klimatických změn prostřednictvím dobytkaz roku 2013 se konstatuje, že hovězí maso (anglicky „beef“) představuje 41% emisí skleníkových plynů z celého sektoru živočišné výroby a kromě toho vykazuje i nejvyšší emisní intenzitu – tedy nejvíce emisí skleníkových plynů na jednotku proteinu – ze všech živočišných produktů. Do značné míry je to dáno tím, že přežvýkavci říhají a prdí metan, což je mimořádně silný skleníkový plyn. Chov hovězího skotu v důsledku toho přispívá ke globálnímu oteplování v průměru asi šestkrát více než chov nepřežvýkavých živočichů (například prasat) produkujících stejné množství proteinů.

Od zveřejnění této zprávy argumenty proti hovězímu masu ještě zesílily. Zpráva londýnského Královského institutu mezinárodních záležitostí poukázala v roce 2015 na skutečnost, že celosvětová spotřeba masa a mléčných výrobků roste takovým tempem, že by v roce 2050 představovala 87% celkového objemu emisí slučitelných s cílem pařížské klimatické dohody udržet zvýšení světové teploty pod hodnotou 2° Celsia. Studie zveřejněná v roce 2018 v časopise Science zase naznačuje, že při produkci proteinu ze sójových bobů v podobě tofu vznikají jen 4% emisí potřebných k produkci téhož množství proteinu z hovězího skotu, přičemž hrách a oříšky mohou produkovat protein při emisích nižších než 1% oproti hovězímu skotu.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/5D7XSAKcs