sirleaf4_gettyimages_africaeuropemapconnections Getty Images

Het is tijd voor een nieuw Europees-Afrikaans partnerschap

ABUJA – Europa en Afrika zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door historische, geografische en economische banden. Vandaag de dag is het voor een vreedzame en welvarende toekomst van beide continenten nodig dat ze met elkaar samenwerken – maar niet in de vorm van de donor-ontvanger-relatie die deze “samenwerking” in het verleden heeft gedefinieerd. In plaats daarvan moeten leiders aan beide zijden een gelijkwaardige strategische relatie opbouwen waar Europa net zoveel van zal profiteren als Afrika, en omgekeerd.

Afrikaanse en Europese leiders moeten nu de fundamenten voor een dergelijke relatie leggen door het eens te worden over een op de toekomst gerichte strategie die structurele onevenwichtigheden aanpakt, de voordelen van migratie benut en tastbare voordelen oplevert voor de burgers, vooral voor diegenen die achterop zijn geraakt of bijzonder kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering. En ze moeten zich vastleggen op de implementatie daarvan op de langere termijn.

De pijlers van een dergelijke strategie zijn al geïdentificeerd. Nadat zij vorig jaar bijeen is geroepen door Friends of Europe, de Mo Ibrahim Foundation en de ONE Campaign heeft de High-Level Group voor de EU en Afrika – waarvan wij allemaal lid zijn – eraan gewerkt om essentiële stappen te identificeren voor het boeken van vooruitgang op belangrijke beleidsterreinen. Deze inspanningen hebben een actieplan van vier punten opgeleverd voor het creëren van een dynamischer, gelijkwaardiger en duurzamer gedeelde toekomst.

https://prosyn.org/SBvjr2Wnl