8

Jak vyhrát válku proti TBC

SEATTLE – Lidské bytosti bojují s tuberkulózou už od doby kamenné. Skutečný pokrok v boji proti nemoci ale přineslo až minulé století. Vakcína, prvně použitá u člověka v roce 1921, se dodnes užívá po celém světě. Jako účinný lék proti infekcím se pak ukázala řada antibiotik, z nichž první byl ve 40. letech streptomycin.

Od roku 1990 se roční počet úmrtí na TBC podařilo snížit téměř na polovinu. V letech 2000 až 2014 lepší diagnóza a léčba zachránila zhruba 43 milionů životů. Nicméně pokrok zpomalil, že se sotva vleče, takže bitva není ani zdaleka za námi. Roční úbytek případů dosáhl v posledním desetiletí pouhých 1,65 %, přičemž v roce 2014 TBC usmrtila 1,5 milionu lidí.

Trump

Does Economic Pain Really Explain Populism?

Even if Donald Trump loses the US election, the frustration that fueled his campaign – and the rise of populists elsewhere – will persist. How can that frustration finally be quelled?

Kmeny choroby přitom získávají lékovou rezistenci. Zneužívání a špatné řízení antibiotik vyústilo ve vznik mnohočetně lékově rezistentní TBC. Tyto kmeny se musí potlačovat léčivy druhé řady, která jsou nákladnější a často vyvolávají horší vedlejší účinky. Objevily se i kmeny rezistentní na léčiva druhé řady, známé jako extenzivně lékově rezistentní TBC.

Vzhledem k enormní ekonomické zátěži a široce rozšířenému lidskému utrpení, jež TBC způsobuje, je naléhavě zapotřebí komplexní snaha usilující o potření nemoci. Strategii směřující k její porážce načrtl Salmaan Keshavjee, profesor globálního zdraví a sociální medicíny na lékařské fakultě Harvardovy univerzity, v sérii článků v britském lékařském časopise The Lancet. Keshavjee a skupina vědců, klinických lékařů a spolupracovníků z vládních a nevládních organizací, nemocnic a univerzit si dali za cíl srazit počet úmrtí na TBC na nulu – a nastínili opatření nezbytná k jeho dosažení.

Prvním krokem je vystupňovat snahy zaměřené na sběr dat. Epidemie se u TBC podobně jako u jiných infekčních nemocí liší geograficky; úsilí o její vykořenění je proto nutné přizpůsobit místním podmínkám. Lokální programy boje proti TBC musí lépe využít stávajících dat, rozšířit rutinní sběr údajů, modernizovat systémy k jejich uchování a vyvinout analytickou infrastrukturu potřebnou ke zjišťování účinnosti lokálních intervencí. Tato zjištění je třeba dát k dispozici v zemích, kde proběhl sběr dat, a z nich vyvozená ponaučení sdílet se sousedními zeměmi a regiony.

Nadto musí zdravotníci rozšířit snahy předcházet novým infekcím a urychleně léčit nové případy. Aktivním vyhledáváním obětí a jejich rychlou léčbou, aby přestali být infekční, lze přetnout řetězec přenosu TBC. Účinnost této strategie prokázalo empirické hodnocení i matematické modely.

Zároveň je nezbytné vyvinout snahy o potlačování líhní nemoci, latentních infekcí, které jsou zdrojem prakticky všech nových případů aktivní TBC. Mycobacterium tuberculosis, bakterie způsobující onemocnění, může zůst��vat neaktivní po dlouhou dobu, během níž nakažený neprojevuje symptomy infekce. Zacílení na TBC v této fázi by zastavilo šíření bakterie a snížilo globální břímě nemoci. Zavedení preventivních terapií u rizikových populací a vyvinutí lepších diagnostických testů, které by odhalily nakažené asymptomatickou infekcí, by přispělo k likvidaci rezervoárů bakterií.

Vůbec největší účinek na epidemii by měl vývoj účinnější vakcíny. V mnoha částech světa se kojencům podává vakcína Bacillus Calmette-Guérin, ale její účinnost proti plicní TBC je velice různá. Ke globálnímu vykořenění nemoci by byla stěžejní lepší vakcína.

Konečně každá snaha o vykořenění TBC musí připustit, že choroba má kořeny v chudobě a sociálním vyloučení. Od poloviny dvacátého století celosvětová úsilí vypořádat se s TBC zdůrazňují biomedicínská řešení a zaměřují se na odvracení epidemií. Zlepšování životních úrovní ale pomáhalo snižovat dopady TBC už před vznikem antibiotik. Chceme-li nemoc srazit do kolen, bude nutné spojit biomedicínský přístup s důrazem na význam vhodné stravy, přijatelného bydlení a lidské prosperity.

11,305 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Globální společenství musí spolupracovat a přetavit stávající znalosti a strategie v efektivní programové intervence v komunitách, jež jsou TBC nejvíc postižené. Vývojem nových nástrojů (včetně rychlé diagnostiky, bezpečné a kratší léčby nákazy a onemocnění TBC a účinné vakcíny proti TBC), posílením zdravotnických soustav a zlepšením životních podmínek ohrožených populací můžeme zneškodnit jednoho z nestarších zabijáků lidstva. Jedině pak budeme moci TBC konečně odsunout do dějepisu.

Z angličtiny přeložil David Daduč