Jaha Dukureh, a survivor of female genital mutilation and founder of Safe Hands for Girls Tom Williams/Getty Images

Jak zrovnoprávnit dívky

WASHINGTON – V loterii života platí, že když se člověk narodí jako žena v chudé zemi, ocitá se ve dvojí nevýhodě. Mezi ženami v chudých státech je zaznamenán nejvyšší globální výskyt chudoby ze všech demografických skupin v kombinaci s nejhoršími zdravotními podmínkami, nejhorším přístupem ke vzdělání a nejvyšší pravděpodobností, že se stanou oběťmi násilí.

Nerovnost pohlaví připravuje svět – v důsledku vyčleňování z pracovního procesu a nižší mzdy – o ohromujících 15,5% HDP. Upíráme-li ženám příležitosti k rozvoji jejich potenciálu, znamená to, že se jako společnost zříkáme jejich příspěvku. Skličující realita je však taková, že efektivní řešení nerovnosti pohlaví mohou být obtížně identifikovatelná.

Na nejzazším konci škály bezmoci figuruje 30 milionů dívek, jimž v příštím desetiletí hrozí zmrzačení ženských orgánů („ženská obřízka“ neboli FGM). V Somálsku, Guineji, Džibutsku, Egyptě, Eritreji, Mali, Sieře Leone a Súdánu se tento zákrok provádí téměř plošně. Světová zdravotnická organizace varuje, že takto postižené ženy trpí dlouhodobými zdravotními problémy a vyšší porodní úmrtností.

https://prosyn.org/rltfNhScs