1

Diagnostiek voor de mondiale gezondheid

CORVALLIS, OREGON – In ontwikkelde landen vinden de meeste mensen het de normaalste zaak van de wereld dat ze, wanneer ze ziek zijn, toegang hebben tot een tijdige diagnose en behandeling. Terwijl het diagnostische proces (dat normaal gesproken het sturen van een monster van bloed, urine of weefsel naar een laboratorium voor analyse inhoudt)  lastig en duur kan zijn, zijn werknemers in de gezondheidszorg en complexe laboratoria breed beschikbaar. Als resultaat hiervan is de overlast van ziekte in de Westerse wereld substantieel afgenomen.

In contrast hiermee, sterven in ontwikkelingslanden ieder jaar miljoenen mensen aan behandelbare ziekten als malaria, wat komt door een gebrek aan ontwikkelde laboratoria en alternatieve diagnostische testen. Maar er is reden tot hoop: ontwikkelingen op het gebied van micro fluïden hebben het potentieel om de gezondheidszorg om te vormen door de mogelijkheid om ‘gouden standaard’ laboratoriumtesten te verplaatsen naar de plek waar de zorg nodig is (‘Point of Care’ of te wel POC).

Een POC-test die een accuraat en tijdig resultaat oplevert zou een toegang tot diagnostiek voor onderbedeelde bevolkingen betekenen, wat eerdere behandeling makkelijker maakt en helpt tegen foutieve behandeling (het behandelen van een andere ziekte met dezelfde symptomen). Om aan hun potentieel te kunnen voldoen echter moeten POC-testen voldoen aan een breed spectrum aan factoren die gezondheidszorgtoepassingen beïnvloeden.

Ten eerste moet een POC-test voldoen aan de speciale omgevings- en gebruiksbeperkingen van de plaats waar die gebruikt zal worden. Deze kunnen een onbetrouwbare elektriciteitstoevoer zijn, moeilijke of onvoorspelbare natuurlijke omstandigheden, beperkte tijd van contact tussen gezondheidswerker en patiënt, gebrek aan gebruikstraining, ernstige prijsbeperkingen en onvoldoende lokale infrastructuur, die het onderhoud en reparatie van onmisbare instrumenten kan belemmeren.

Het is inderdaad zo dat de POC omstandigheden kunnen variëren van een semi-getrainde verpleger die in een kliniek met elektriciteit en toegang tot koeling werkt tot een ongetraind individu in een omgeving zonder mogelijkheid tot het controleren van temperatuur of vochtigheid. Om de breedste dekking mogelijk te verzekeren, zouden POC-testen ontworpen moeten worden om te werken in de omstandigheden met de minste voorzieningen.

Op dezelfde manier moeten POC testen voldoen aan de eisen aan verschillende testen om klinisch gebruikt te kunnen worden. Terwijl het diagnosticeren van malaria slechts een positief of negatief resultaat vereist, zou een Hiv-virus test moeten voorzien in een gerangschikte uitkomst die de hoeveelheid virus die gedetecteerd is aangeeft.

Een van de meest succesvolle POC-testen is de welbekende zwangerschapstest, die alleen de urine van de gebruiker en zo’n vijftien minuten nodig heeft voor het resultaat. Deze klasse van ‘rapid diagnostic tests’(RDT’s) die ook gebruikt worden voor infectieziekten als malaria en HIV voldoen aan veel van de sleutelvereisten voor mondiale gezondheidstoepassingen: ze zijn snel en goedkoop, kunnen makkelijk uitgevoerd worden door een onervaren gebruiker en hebben geen koeling nodig. Maar ze hebben niet de gevoeligheid om in adequate diagnostische informatie te voorzien voor veel aandoeningen.

Met dit in het achterhoofd werken onderzoekers eraan om complexere papieren testen te ontwikkelen. Zo is er bijvoorbeeld een nieuw ontwerp, met ongeveer de grootte van een postzegel, dat een monster scheidt in meerdere zones met een verschillende chemische opsporing, dat gebruikt wordt om meerdere aandoeningen die met leverfalen te maken hebben te testen bij HIV en TBC patiënten. En deze ‘papieren netwerk’ ontwerpen bevatten ingebouwde tijdmechanismen om meerdere geautomatiseerde stappen te testen, zoals die gebruikt worden  in laboratoria, maar dan in wegwerpformaat.

Een ander mechanisme om de mogelijkheden van diagnostische testen uit te breiden zou gebruik maken van de verspreiding van mobiele telefoonnetwerken in ontwikkelingslanden. RDT’s zijn grotendeels beperkt tot toepassingen die visuele interpretatie vereisen. Een mobiele telefoon die gebruik maakt van de ‘cloud’ zou gebruikt kunnen worden om data te registeren en te versturen van een RDT naar een verafgelegen plek, waar een arts feedback op de resultaten kan geven.

Maar het implementeren van zo’n programma werpt een aantal nieuwe uitdagingen op. Om accurate testresultaten te verzekeren, zou de variabiliteit in het positioneren van de camera door de gebruiker en de lichtval in verschillende testomgevingen moeten worden aangepakt (een veelbelovende benadering die in ontwikkeling is gebruikt een adapter om de mobiele telefoon aan de RDT te verbinden).

Bovendien zou een op een telefoon gebaseerde test een software infrastructuur nodig hebben, zoals communicatieprotocollen en prioriteitsprocedures, om samen te vallen met het gezondheidszorgsysteem. En de comptabiliteitsproblemen die de wijde variëteit aan mobiele telefoons opleveren zouden aangepakt moeten worden.

Tenslotte zou de succesvolle inzet van telefoons die gebruik maken van de cloud de acceptatie van het medische establishment vereisen. De toestemming onlangs van de ‘Food and Drug Administration’ in de VS voor het gebruik van verschillende medische apparaten ondersteund door lezers op speciale telefoons is een veelbelovende stap.

Er worden effectieve POC-testen ontwikkeld en de verspreiding van mobiele telefoons kan de capaciteiten van deze testen verder vergroten. Deze opkomende mogelijkheden hebben de belofte in zich het bereik van diagnostiek van hoge kwaliteit uit te breiden naar afgelegen bevolkingen, het gezondheidsmanagement te verbeteren en de kosten voor gezondheidszorg overal te verlagen.

Vertaling M. Trap