1

Diagnostikou za globální zdraví

CORVALLIS, OREGON – V rozvinutých zemích pokládá většina lidí za samozřejmost, že když onemocní, budou mít přístup ke včasné diagnóze a léčbě. Diagnostický proces – který v typickém případě obnáší odeslání vzorku krve, moči nebo tkáně do laboratoře k analýze – sice může být těžkopádný a drahý, avšak poskytovatelé zdravotní péče a moderní laboratoře jsou stále všeobecně dostupné. Zátěž nemocnosti se díky tomu v rozvinutém světě podstatně snížila.

Naproti tomu v rozvojovém světě umírají každý rok miliony lidí na vyléčitelné nemoci, jako je malárie, a to právě kvůli absenci moderních laboratoří a alternativních diagnostických testů. Existuje však důvod k naději: pokroky v oboru mikrofluidiky mají potenciál proměnit zdravotnictví tím, že umožní, aby se „zlatý standard“ laboratorních testů přenesl přímo na místo péče o pacienta.

Test v místě péče o pacienta (POCT), který poskytne přesný a včasný výsledek, by zprostředkoval diagnostický přístup k populacím se špatnou obslužností, což by umožnilo včasnější léčbu a přispělo k odvrácení nesprávné léčby (tedy léčby jiné nemoci s podobnými příznaky). Aby však POCT naplnily svůj potenciál, musí řešit širokou paletu faktorů ovlivňujících aplikaci zdravotní péče.

Za prvé musí POCT překonat konkrétní provozní omezení místa, kde se bude používat. Mezi tato omezení mohou patřit nespolehlivé dodávky elektrické energie, drsné nebo nepředvídatelné klimatické podmínky, omezená doba kontaktu mezi poskytovatelem péče a pacientem, absence výcviku uživatele, silná cenová omezení nebo nedostatečná místní infrastruktura, která může bránit údržbě a opravě příslušných nástrojů.

Nastavení POCT se skutečně může velmi lišit, od napůl vyškoleného poskytovatele zdravotní péče pracujícího na klinice s elektřinou a přístupem k chladničce až po nevyškoleného jednotlivce v prostředí postrádajícím jakýkoliv mechanismus kontroly teploty či vlhkosti. Ve snaze zajistit co nejširší možné pokrytí by se POCT měly koncipovat tak, aby fungovaly i v prostředí s nejmenším množstvím zdrojů.

Stejně tak musí POCT vyhovovat odlišným nárokům různých testů na klinickou využitelnost. Zatímco například diagnostika malárie vyžaduje pouze výsledek „pozitivní“ či „negativní“, test virové zátěže HIV musí poskytovat odstupňované výsledky odpovídající množství detekovaného viru.

Jedním z nejúspěšnějších testovacích formátů POCT je formát dobře známého těhotenského testu, k němuž je zapotřebí pouze moč testované osoby a výsledek je znám přibližně po 15 minutách. Tato třída „rychlých diagnostických testů“ (RDT), které se používají také u nakažlivých nemocí typu malárie a HIV, splňuje mnohé z klíčových požadavků na globální zdravotnické aplikace: testy jsou rychlé a levné, může je snadno provádět nevyškolený uživatel a není u nich zapotřebí chlazení. U mnoha onemocnění však nedosahují dostatečné citlivosti, aby mohly poskytnout odpovídající diagnostické informace.

Vzhledem k tomu pracují vědci na vývoji dalších moderních testů využívajících papír. Například nová třída testovacích sad velkých asi jako poštovní známka, které rozdělí vzorek do mnoha zón s odlišnými detekčními látkami, se používá k testování řady onemocnění spojených se selháním jater u osob nakažených HIV a tuberkulózou. A sady „papírové sítě“ obsahují zabudované časovací mechanismy, které umožňují automatizované vícefázové testy podobné těm, které se používají v laboratořích, ovšem v jednorázovém formátu.

Další mechanismus pro zvýšení kapacity diagnostického testování by využíval rozšíření mobilních sítí v rozvojových zemích. RDT se omezují převážně na aplikace vyžadující vizuální interpretaci. Obrazová data z RDT by se však dala zachycovat a posílat na vzdálené stanoviště pomocí nededikovaného mobilního telefonu a zdravotník by poté odesílal výsledky z tohoto stanoviště zpět.

Zavádění takového programu však naráží na nový typ překážek. Aby se zajistily přesné výsledky testů, musí se vyřešit problém variability umístění objektivu uživatelem a světelných podmínek v odlišných testovacích prostředích. (Jedna slibná metoda, která se momentálně vyvíjí, spočívá k napojení mobilního telefonu na RDT pomocí adaptéru.)

Test založený na telefonu by navíc vyžadoval, aby softwarová infrastruktura, jako jsou komunikační protokoly a prioritizační procedury, zapadala do stávajícího zdravotnického systému. Zapotřebí by bylo vyřešit také problémy s kompatibilitou vyplývající z používání řady různých mobilních telefonů.

A konečně by úspěšné nasazení testů založených na nededikovaných mobilních telefonech předpokládalo, že je bude akceptovat lékařský stav. Nedávné schválení několika léčebných zařízení podporovaných čtečkami založenými na dedikovaných telefonech americkým Úřadem pro potraviny a léčiva představuje slibný krok.

Efektivní POCT se již vyvíjejí a rozšíření mobilních telefonů možnosti těchto testů dále obohatí. Tyto nově vznikající kapacity jsou příslibem, že vysoce kvalitní diagnostika dosáhne i k odlehlým populacím, zlepší řízení zdravotní péče a sníží náklady na její poskytování všude na světě.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.