Colombia boy mine worker development Josh Rushing/Flickr

Het belang van sociale vooruitgang

CAMBRIDGE – Economische groei heeft de afgelopen 50 jaar honderden miljoenen uit de armoede getild en de levens van nog veel meer mensen ingrijpend verbeterd. Toch wordt het steeds duidelijker dat een menselijk ontwikkelingsmodel dat alleen maar is gestoeld op economische groei niet compleet is. Een maatschappij die het niet lukt: om basale menselijke behoeften te vervullen, zijn burgers zo uit te rusten dat ze hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren, het milieu te beschermen, en kansen te bieden aan een groot gedeelte van zijn burgers, is geen succes. Inclusieve groei vereist zowel economische als sociale vooruitgang.

De valkuilen van een exclusieve focus op het bbp zijn in de bevindingen van de 2015 Social Progress Index, gelanceerd op 9 april, evident. De SPI, opgericht in samenwerking met Scott Stern van het MIT en de non-profit organisatie Social Progress Imperative, meet de prestaties van 133 landen op verschillende sociale- en milieugebieden. Het is het meest uitgebreide kader om sociale vooruitgang te meten tot nog toe, en het eerste dat sociale vooruitgang los van het bbp meet.

Gebaseerd op 52 indicatoren van de sociale prestaties van een land biedt de SPI leiders uit het politieke- en zakenleven een praktisch instrument om de algehele prestaties van een land af te meten, en om die gebieden voorrang te kunnen geven waar sociale progressie het meest gewenst is. De SPI voorziet zo in een systematisch, empirisch fundament om strategieën voor inclusieve groei te begeleiden.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/5nHwqKH/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.