11

Proč je sociální pokrok důležitý

CAMBRIDGE – Ekonomický růst za poslední století vyzdvihl z chudoby stovky milionů lidí a mnoha dalším zlepšil životy. Je však stále více patrné, že model lidského vývoje založený na ekonomickém pokroku je neúplný. Společnosti, která selhává v pojmenování základních lidských potřeb, ve vybavení občanů s cílem zlepšit jejich kvalitu života, v ochraně životního prostředí a v poskytnutí příležitosti co nejvíce jejích občanů, se nedaří. Růst podporující začlenění vyžaduje jak ekonomický, tak společenský pokrok.

Nástrahy soustředění pouze na HDP jsou evidentní v nálezech Indexu sociálního růstu z roku 2015 (SPI), který byl uveřejněn 9. dubna. SPI vznikl jako výsledek spolupráce Scotta Sterna z MIT a neziskového uskupení Social Progress Imperative, a měří výkon 133 zemí v různých oblastech společenské a ekologické výkonnosti. Je to nejkomplexnější rámec vyvinutý pro měření společenského pokroku a zároveň první, který měří společenský pokrok nezávisle na HDP.

Na základě 52 indikátoru společenské výkonnosti země poskytuje SPI praktickou pomůcku pro vlády a představitele businessu k porovnání výkonnosti země a ke stanovení priorit v oblastech, kde je potřeba společenského zlepšení největší. SPI tak poskytuje systematickou a empirickou základnu jako návod na strategii vedoucí k růstu podporujícím začlenění.

Získaná data říkají, že – a není se čemu divit – mnoho aspektů společenského pokroku má tendenci se zlepšit při růstu příjmů. Bohatší země, jako je například Norsko (které pro letošek stojí na špičce SPI), obecně zajišťují lepší společenské výsledky než nízkopříjmové země.

Pozoruhodným zjištěním je však role HDP, který je dalek tomu být klíčovým faktorem společenského pokroku. Například Kostarika dosáhla vyšší úrovně společenského pokroku než Itálie a to při třetině HDP per capita.

A Kostarika není izolovaným příkladem. Napříč spektrem zemí od bohatých po chudé vidíme příklady, jako je Nový Zéland nebo Senegal, kdy jsou tyto země mnohem úspěšnější v transformaci ekonomického růstu ve společenský pokrok než jiné, jako například Spojené státy a Nigérie. Hodně z rychle rostoucích ekonomik (včetně Číny a Indie) také stále nebylo schopno dosáhnout na úroveň společenského pokroku, který jim umožňuje jejich pokrok ekonomický.

Tam, kde je nerovnováha mezi ekonomickým růstem a společenským pokrokem, se často objevují nepokoje, jako je příklad Ruska či Egyptu. Zaostávající společenský pokrok také brzdí ekonomický růst v těch zemích, které nejsou schopny řešit lidské potřeby, vytvářet společenský kapitál a příležitosti pro své občany. Země totiž musí do společenského pokroku investovat, ne jen do ekonomických institucí, aby vytvořily ty správné základy pro ekonomický růst.

Mám zkušenost s tím a viděl jsem, jak Rwanda z investice do společenského pokroku - a to včetně rovnosti pohlaví, snížení dětské úmrtnosti o 61% za jednu dekádu a počet zapsaných do základních škol na hodnotě 95% - udělala integrální část její strategie pro ekonomický rozvoj. Pozitivní úroveň ekonomické výkonnosti Rwandy by nebyla možná bez zlepšení v těchto a dalších oblastech společenského pokroku.

Takovýto způsob soustředění se na společenský pokrok vede k lepším rozvojovým strategiím a vytváří politickou podporu pro kontroverzní kroky, které jsou někdy nutné pro zvýšení prosperity. Pečivé měření společenské výkonnosti společně s tradičními ekonomickými indikátory je klíčové k odstartování procesu, ve kterém růst HDP zlepšuje společenskou a ekologickou výkonnost takovým způsobem, který v důsledku tvoří ještě větší ekonomický úspěch. Tím, že se vyhýbá úzce vymezeným debatám jako je HDP versus nerovnost příjmů, poskytuje SPI nepostradatelnou pomůcku pro vytvoření realizovatelné agendy, která by výše zmíněné pozitivní efekty zajistila.

Zájem o SPI roste exponenciálně od jejího beta spuštění v roce 2013. Zjištění jsou šířena a sdílena mezi miliony obyvatel po celé planetě, což z nich dělá pomůcku, prostřednictvím které mohou hnát představitele svých zemí k odpovědnosti.

Navíc, strategické iniciativy, které by měly pohánět zlepšení společenského pokroku, jsou v plném proudu ve více než čtyřiceti zemích. Kupříkladu Paraguay začlenila SPI jako vodítko do svého národního rozvojového plánu pro rok 2030. SPI není využíváno jen na národní úrovni, ale také na krajské a městské. Státy jako je například Para v Brazílii, společně s městy jako je Bogota či Rio de Janeiro v Latinské Americe, nebo Somerville ve státě Massachusetts, USA, začínají používat SPI jako míru úspěchu rozvoje.

V tomto roce rozeběhne Evropská komise regionální SPI napříč Evropou. A společnosti jako Coca-Cola a Natura již využívají SPI pro informace k jejich sociálním investičním strategiím a k vytvoření vztahů s veřejností a privátními partnery.

HDP bylo ukazatelem pro ekonomický rozvoj více než půl století. Cíl SPI je ho doplnit (ne nahradit) jako klíčovou jednotku národní výkonnosti. Měření společenské výkonnosti nabízí občanům a jejich lídrům kompletnější obrázek toho, jak se jejich země rozvíjí. A to pak pomáhá společnosti dělat lepší volby, vytvářet silnější společenství a také umožňuje lidem žít plnohodnotnější životy.