Colombia boy mine worker development Josh Rushing/Flickr

Proč je sociální pokrok důležitý

CAMBRIDGE – Ekonomický růst za poslední století vyzdvihl z chudoby stovky milionů lidí a mnoha dalším zlepšil životy. Je však stále více patrné, že model lidského vývoje založený na ekonomickém pokroku je neúplný. Společnosti, která selhává v pojmenování základních lidských potřeb, ve vybavení občanů s cílem zlepšit jejich kvalitu života, v ochraně životního prostředí a v poskytnutí příležitosti co nejvíce jejích občanů, se nedaří. Růst podporující začlenění vyžaduje jak ekonomický, tak společenský pokrok.

Nástrahy soustředění pouze na HDP jsou evidentní v nálezech Indexu sociálního růstu z roku 2015 (SPI), který byl uveřejněn 9. dubna. SPI vznikl jako výsledek spolupráce Scotta Sterna z MIT a neziskového uskupení Social Progress Imperative, a měří výkon 133 zemí v různých oblastech společenské a ekologické výkonnosti. Je to nejkomplexnější rámec vyvinutý pro měření společenského pokroku a zároveň první, který měří společenský pokrok nezávisle na HDP.

Na základě 52 indikátoru společenské výkonnosti země poskytuje SPI praktickou pomůcku pro vlády a představitele businessu k porovnání výkonnosti země a ke stanovení priorit v oblastech, kde je potřeba společenského zlepšení největší. SPI tak poskytuje systematickou a empirickou základnu jako návod na strategii vedoucí k růstu podporujícím začlenění.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/5nHwqKH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.