1

Nové zdravotnické kontinuum

DAVOS – Zdravotnický sektor se v posledních několika desetiletích dramaticky proměnil. Výzkum a vývoj nám poskytl ohromující nové léčebné postupy, výkonnou diagnostiku a rychle rostoucí spektrum poznatků. Rozšířily se lékařské specializace a jejich poskytovatelé. Z vlád a pojišťoven se stali silní hráči. A z pacienta se stal hlasitý a proaktivní spotřebitel připravený hledat lepší řešení, i kdyby to znamenalo odcestovat do zahraničí.

Ačkoliv se však zdravotnictví zefektivnilo, zároveň se stalo složitějším a nákladnějším. Stále početnější a stárnoucí populace vyvíjejí stále větší tlak na zdravotnické systémy, které se už nyní prohýbají pod tíhou nákladů na léčbu chronických onemocnění, jako jsou rakovina a cukrovka Americký Institute of Medicine odhaduje, že jen ve Spojených státech se zhruba 750 miliard dolarů ročně – tedy přibližně 30% celkových výdajů na zdravotnictví – „promrhá v důsledku [poskytování] nepotřebných služeb, přemrštěných administrativních nákladů, podvodů a dalších problémů“. Chceme-li zajistit, aby zdravotní péče zůstala finančně dostupnou a všeobecně přístupnou pro budoucí generace, musíme radikálně přehodnotit způsob, jímž ji poskytujeme a manažersky řídíme.

ttp protests

Free Trade in Chains

Chatham House’s Paola Subacchi examines the causes and consequences of today’s anti-globalization backlash, guided by insights from Stephen Roach, Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, and other Project Syndicate commentators.

Klíčové je, že se zdravotní péče musí propojit. Zdravotníci by měli mít možnost snadno sdílet relevantní údaje s kolegy z celého světa. Lékařské přístroje a systémy v nemocnicích by měly být schopné kombinovat mnoho různých informačních zdrojů. Nová generace spotřebitelských technologií, jako jsou zdravotní senzory určené k nošení na těle, by mohla automaticky upozorňovat lékaře na potenciální zdravotní problémy dříve, než přerostou v akutní epizody. Ačkoliv se u těchto inovací musí překonat řada překážek typu systémové interoperability nebo potřeby chránit soukromí pacienta, integrace internetu do cestovního ruchu a bankovnictví nám ukazuje, co všechno je možné.

A propojené zdravotnictví se už opravdu stává realitou. Společnost Philips například vyvinula technologii, která lékařům umožňuje sdílet lékařské údaje z biopsií u rakoviny prostaty s kolegy po celém světě. V minulosti se daly biopsie sdílet pouze fyzicky, což komplikovalo diagnózu přesného typu rakoviny prostaty. Je možné, že se v důsledku toho chirurgové a pacienti v řadě případů rozhodli pro invazivní zákrok jen proto, aby nic neriskovali. Dnes dostaly lékařské týmy z celého světa dodatečný nástroj, který jim umožňuje spolupracovat na přesnějších diagnózách a kvalitnějších léčebných plánech pro jednotlivé pacienty.

Celý prožitek pacienta se promění, neboť lepší prevence, rychlejší diagnóza, kratší pobyt v nemocnici a delší období soběstačnosti se stanou normou. A když už se pacienti do nemocnice vrátí, přinesou s sebou užitečná data o vývoji svých životních funkcí, zachycená přenosnými přístroji umístěnými na těle. Během následné léčby se pak budou moci dále sledovat a jejich data bude možné integrovat s dalšími zdravotními záznamy tak, aby se vytvořil dlouhodobější obrázek o jejich zdraví, nikoliv jen epizodní momentka pořízená v den jejich návštěvy u lékaře. Díky přístupu k nepřetržitému profesionálnímu poradenství a podpoře budou pacienti cítit větší schopnost ovlivňovat své fyzické zdraví sami.

Propojené zdravotnictví může také poskytnout přístup k život zachraňující léčbě většímu počtu lidí, zejména v rozvojových státech a venkovských oblastech. V Indonésii, která vykazuje jednu z nejvyšších novorozeneckých úmrtností na světě, shromažďují porodní asistentky ve venkovské oblasti Medan lékařské údaje od těhotných žen pomocí mobilní aplikace. Porodníci a gynekologové pak tato data na jiném místě analyzují, což umožňuje včasnou identifikaci a léčbu žen s vysokým rizikem onemocnění. V Ugandě zase porodní asistentky ve venkovských zdravotních centrech posílají komprimované ultrazvukové snímky vzdáleným specialistům, díky čemuž se téměř zdvojnásobil počet novorozenců, které dokáže přivést na svět kvalifikovaný zdravotník.

V širší rovině vyvolají propojené zdravotnické technologie postupné sbližování profesionální zdravotní péče a spotřebitelských trhů. Tím vznikne jednolitý celek, který začne důrazem na zdravý život a prevenci, umožní spotřebitelům lepší kontrolu nad vlastním zdravím a současně umožní státům, aby zlepšovaly celkový zdravotní stav svých občanů. Toto kontinuum pak bude pokračovat směrem k určující diagnostice a minimálně invazivní léčbě optimalizované z hlediska kvality a nákladů a nakonec i k rekonvalescenci a domácí péči tak, aby se lékařská péče co nejrychleji přesunula do pohodlnějšího a cenově efektivnějšího nenemocničního prostředí.

11,287 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Vlády, pojišťovny, zdravotníci, pacienti a poskytovatelé péče musí spolupracovat na zajištění, aby byl přechod na toto zdravotnické kontinuum dobře řízený, díky čemuž se rozšíří přístup, zlepší výsledky a zvýší produktivita. Máme příležitost společně zlepšit životy miliard lidí, vytvořit zdravější společnost, uspořit náklady a podpořit hospodářský růst.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.