1

Nové zdravotnické kontinuum

DAVOS – Zdravotnický sektor se v posledních několika desetiletích dramaticky proměnil. Výzkum a vývoj nám poskytl ohromující nové léčebné postupy, výkonnou diagnostiku a rychle rostoucí spektrum poznatků. Rozšířily se lékařské specializace a jejich poskytovatelé. Z vlád a pojišťoven se stali silní hráči. A z pacienta se stal hlasitý a proaktivní spotřebitel připravený hledat lepší řešení, i kdyby to znamenalo odcestovat do zahraničí.

Ačkoliv se však zdravotnictví zefektivnilo, zároveň se stalo složitějším a nákladnějším. Stále početnější a stárnoucí populace vyvíjejí stále větší tlak na zdravotnické systémy, které se už nyní prohýbají pod tíhou nákladů na léčbu chronických onemocnění, jako jsou rakovina a cukrovka Americký Institute of Medicine odhaduje, že jen ve Spojených státech se zhruba 750 miliard dolarů ročně – tedy přibližně 30% celkových výdajů na zdravotnictví – „promrhá v důsledku [poskytování] nepotřebných služeb, přemrštěných administrativních nákladů, podvodů a dalších problémů“. Chceme-li zajistit, aby zdravotní péče zůstala finančně dostupnou a všeobecně přístupnou pro budoucí generace, musíme radikálně přehodnotit způsob, jímž ji poskytujeme a manažersky řídíme.

Klíčové je, že se zdravotní péče musí propojit. Zdravotníci by měli mít možnost snadno sdílet relevantní údaje s kolegy z celého světa. Lékařské přístroje a systémy v nemocnicích by měly být schopné kombinovat mnoho různých informačních zdrojů. Nová generace spotřebitelských technologií, jako jsou zdravotní senzory určené k nošení na těle, by mohla automaticky upozorňovat lékaře na potenciální zdravotní problémy dříve, než přerostou v akutní epizody. Ačkoliv se u těchto inovací musí překonat řada překážek typu systémové interoperability nebo potřeby chránit soukromí pacienta, integrace internetu do cestovního ruchu a bankovnictví nám ukazuje, co všechno je možné.

A propojené zdravotnictví se už opravdu stává realitou. Společnost Philips například vyvinula technologii, která lékařům umožňuje sdílet lékařské údaje z biopsií u rakoviny prostaty s kolegy po celém světě. V minulosti se daly biopsie sdílet pouze fyzicky, což komplikovalo diagnózu přesného typu rakoviny prostaty. Je možné, že se v důsledku toho chirurgové a pacienti v řadě případů rozhodli pro invazivní zákrok jen proto, aby nic neriskovali. Dnes dostaly lékařské týmy z celého světa dodatečný nástroj, který jim umožňuje spolupracovat na přesnějších diagnózách a kvalitnějších léčebných plánech pro jednotlivé pacienty.

Celý prožitek pacienta se promění, neboť lepší prevence, rychlejší diagnóza, kratší pobyt v nemocnici a delší období soběstačnosti se stanou normou. A když už se pacienti do nemocnice vrátí, přinesou s sebou užitečná data o vývoji svých životních funkcí, zachycená přenosnými přístroji umístěnými na těle. Během následné léčby se pak budou moci dále sledovat a jejich data bude možné integrovat s dalšími zdravotními záznamy tak, aby se vytvořil dlouhodobější obrázek o jejich zdraví, nikoliv jen epizodní momentka pořízená v den jejich návštěvy u lékaře. Díky přístupu k nepřetržitému profesionálnímu poradenství a podpoře budou pacienti cítit větší schopnost ovlivňovat své fyzické zdraví sami.

Propojené zdravotnictví může také poskytnout přístup k život zachraňující léčbě většímu počtu lidí, zejména v rozvojových státech a venkovských oblastech. V Indonésii, která vykazuje jednu z nejvyšších novorozeneckých úmrtností na světě, shromažďují porodní asistentky ve venkovské oblasti Medan lékařské údaje od těhotných žen pomocí mobilní aplikace. Porodníci a gynekologové pak tato data na jiném místě analyzují, což umožňuje včasnou identifikaci a léčbu žen s vysokým rizikem onemocnění. V Ugandě zase porodní asistentky ve venkovských zdravotních centrech posílají komprimované ultrazvukové snímky vzdáleným specialistům, díky čemuž se téměř zdvojnásobil počet novorozenců, které dokáže přivést na svět kvalifikovaný zdravotník.

V širší rovině vyvolají propojené zdravotnické technologie postupné sbližování profesionální zdravotní péče a spotřebitelských trhů. Tím vznikne jednolitý celek, který začne důrazem na zdravý život a prevenci, umožní spotřebitelům lepší kontrolu nad vlastním zdravím a současně umožní státům, aby zlepšovaly celkový zdravotní stav svých občanů. Toto kontinuum pak bude pokračovat směrem k určující diagnostice a minimálně invazivní léčbě optimalizované z hlediska kvality a nákladů a nakonec i k rekonvalescenci a domácí péči tak, aby se lékařská péče co nejrychleji přesunula do pohodlnějšího a cenově efektivnějšího nenemocničního prostředí.

Vlády, pojišťovny, zdravotníci, pacienti a poskytovatelé péče musí spolupracovat na zajištění, aby byl přechod na toto zdravotnické kontinuum dobře řízený, díky čemuž se rozšíří přístup, zlepší výsledky a zvýší produktivita. Máme příležitost společně zlepšit životy miliard lidí, vytvořit zdravější společnost, uspořit náklady a podpořit hospodářský růst.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.