1

Een nieuw continuüm voor de gezondheidszorg

DAVOS – De gezondheidszorg is drastisch veranderd de afgelopen decennia. Onderzoek en ontwikkeling hebben ons verbazingwekkende nieuwe behandelingen, krachtige diagnostiek en een snel groeiende rijkdom aan kennis verschaft. Het aantal medische specialisaties en aanbieders heeft zich vermenigvuldigd. Regeringen en verzekeraars zijn machtige spelers geworden. En de patiënt is een mondige en proactieve consument geworden, die bereid is betere opties te verkennen, zelfs als hij daarvoor naar het buitenland moet.

Maar ondanks dat de gezondheidszorg effectiever is geworden, is deze ook complexer en kostbaarder geworden. Groeiende en vergrijzende bevolkingen oefenen een steeds grotere druk uit op zorgsystemen die al bijna bezwijken onder het gewicht van chronische ziektes als kanker en diabetes. Het Institute of Medicine schat dat alleen al in de Verenigde Staten ongeveer 750 miljard dollar per jaar (ongeveer 30% van de totale zorguitgaven) wordt ‘verspild aan onnodige services, buitensporige administratiekosten, fraude en andere problemen.’ Als we willen verzekeren dat de gezondheidszorg betaalbaar blijft en breed beschikbaar voor toekomstige generaties moeten we radicaal heroverwegen hoe we deze aanbieden en beheren.

Cruciaal is dat de gezondheidszorg onderling verbonden moet worden. Medische professionals zouden moeiteloos relevante data moeten kunnen delen met collega’s over de hele wereld. Medische apparaten en systemen in ziekenhuizen zouden meerdere informatiebronnen moeten kunnen combineren. Een nieuwe generatie consumententechnologie, zoals draagbare gezondheidssensors, zouden automatisch dokters voor medische problemen kunnen waarschuwen voordat ze acuut worden. Alhoewel dit type innovaties uitdagingen met zich meebrengt zoals de non-compatibiliteit van systemen en de noodzaak om de privacy van de patiënt te beschermen, laat de integratie van het internet in het reis- en bankensysteem zien wat er allemaal mogelijk is.

Connected health care is zelfs al realiteit aan het worden. Philips bijvoorbeeld heeft een technologie ontwikkeld die dokters in staat stelt om de medische data van een prostaatbiopsie te delen met collega’s over de hele wereld. In het verleden kon de biopsie alleen fysiek gedeeld worden, wat het diagnosticeren van het exacte type prostaatkanker moeilijk maakte. Als resultaat hiervan kozen chirurgen en patiënten waarschijnlijk soms voor opereren alleen maar om honderd procent zeker van hun zaak te zijn. Nu hebben teams van dokters wereldwijd een extra gereedschap dat ze samen naar accuratere diagnoses en verbeterde behandelplannen voor individuele patiënten toe laat werken.

De hele patiëntenervaring zal een transformatie ondergaan, waarbij betere preventie, snellere diagnoses, kortere verblijven in ziekenhuizen en langer zelfstandig leven de norm zullen worden. Als patiënten terugkeren in een ziekenhuis zullen ze bruikbare data over de evolutie van hun vitale functies meenemen die is geregistreerd door draagbare apparaten. Terwijl de behandeling vordert blijven ze zichzelf monitoren en deze data kunnen geïntegreerd worden met medische dossiers om een lange termijnbeeld van hun gezondheid te krijgen, in plaats van af en toe een momentopname wanneer men naar de dokter gaat. Met toegang tot professionele coaching en 24-uursondersteuning zullen patiënten zich meer bij machte voelen om hun eigen fysieke welbevinden te organiseren.

Connected health care kan ook meer mensen toegang geven tot levensreddende behandelingen, vooral in ontwikkelingslanden en plattelandsgebieden. In Indonesië, dat één van de hoogste cijfers voor zuigelingensterfte ter wereld heeft, verzamelen vroedvrouwen op het platteland van Medan medische data van zwangere vrouwen met gebruik van een mobiele app. De data worden geanalyseerd door verloskundigen en gynaecologen elders, waardoor vrouwen met een hoog ziekterisico in een vroeg stadium herkend en behandeld kunnen worden. In Oeganda sturen vroedvrouwen in dorpsklinieken echoscopieën in verkleind formaat naar specialisten ver weg, wat het aantal baby’s dat ter wereld gebracht kan worden door een getrainde zorgwerker bijna verdubbelt.

In ruimere zin zou connected health-technologie er voor kunnen zorgen dat de professionele gezondheidszorg en consumentenmarkt samenkomen. Dit zal een continuüm creëren dat start met de focus op gezond leven en preventie, de mogelijkheid voor consumenten om hun gezondheid in eigen hand te nemen en het staat stellen van landen om het algehele welbevinden van hun burgers te verbeteren. Het continuüm zal dan verder bewegen naar definitieve diagnostiek en minimaal-invasieve behandelingen met geoptimaliseerde kwaliteit en -kosten en ten slotte richting herstel en thuiszorg, waarbij de medische zorg zo snel mogelijk naar een comfortabeler en rendabelere niet-gehospitaliseerde omgeving verplaatst wordt.

Regeringen, verzekeraars, medische professionals, patiënten en verzorgers moeten samenwerken om te verzekeren dat de transitie naar dit gezondheidszorgcontinuüm goed geregeld wordt, zodat de toegang vergroot kan worden, de resultaten verbeterd en de productiviteit verhoogd. Samen hebben we de mogelijkheid om de levens van miljarden mensen te verbeteren, gezonder maatschappijen te creëren, kosten te besparen en de economische groei aan te jagen.

Vertaling Melle Trap