hydroelectric dam Sia Kambou/AFP/Getty Images

Energie, ekonomie a ekologie

LONDÝN – Chce-li si svět zajistit nízkouhlíkovou budoucnost a začít řešit problém klimatických změn, potřebuje vyšší investice do obnovitelných energií. Jak je ovšem zajistíme? Žádný systém výroby energie není dokonalý a i „zelené“ energetické projekty musí být vzhledem ke své geografické stopě pečlivě řízeny tak, aby se zmírnil „energetický zábor krajiny“ a s ním spojené dopady na souš, řeky a oceány.

Jeden z nejpádnějších příkladů, jaké nezamýšlené důsledky může mít lokalizace obnovitelné energetické infrastruktury, představuje hydroenergetika. Elektřina vyráběná ve vodních elektrárnách je v současnosti největším zdrojem obnovitelné energie na zeměkouli; dodává přibližně dvojnásobek energie než všechny ostatní obnovitelné zdroje dohromady. Navzdory mohutnému rozšíření slunečních a větrných energetických projektů většina prognóz předpokládá, že naplnění cílů v oblasti zmírnění globálních klimatických dopadů si do roku 2040 vyžádá přinejmenším padesátiprocentní zvýšení kapacity vodních zdrojů.

Navzdory slibnosti vodní energetiky je ovšem tato oblast spojená se značnými ekonomickými a ekologickými důsledky, které se při stavbě přehrad musí brát v úvahu. Bariéry omezující přirozený tok vody například značně narušují vnitrozemský rybolov. Z povodí řek, na nichž se projektuje rozvoj hydroelektráren, se ročně vyloví více než šest milionů tun ryb. Bez řádného plánování by tyto projekty mohly ohrozit klíčový zdroj potravy a příjmů pro více než 100 milionů lidí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/3zJpnMm/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.