fossil fuel pollution Christopher Furlong/Getty Images

Hoe komen we van fossiele brandstoffen af?

BERN – Er heeft zich nog nooit een beter moment voorgedaan om van fossiele brandstoffen af te komen. Recordtemperaturen wereldwijd, in elkaar stortende prijzen van fossiele brandstoffen, historische investeringen in hernieuwbare energie, en mondiale druk om klimaatbeloften na te komen vallen allemaal samen en creëren de ideale omstandigheden voor deze verandering op wereldschaal.

En deze verandering kon niet sneller komen. Het VN-klimaatverdrag dat afgelopen december in Parijs werd gesmeed herbevestigde de grens van 2 graden Celsius boven pre-industriële niveaus als een harde bovengrens voor de opwarming van de aarde, waar voorbij de consequenties voor de planeet catastrofaal worden. Maar het bevatte ook toezeggingen om ‘inspanningen te ondernemen’ om de opwarming tot 1,5 °C te beperken. Afgaand op de meest recente data gepubliceerd door de NASA moet het bereiken van die ondergrens als hoogste opdracht gezien worden.

De nieuwe data bevestigen dat 2015 het heetste jaar ooit gemeten was, en laten zien dat de mondiale serie recordtemperaturen de eerste twee maanden van dit jaar is doorgegaan. Volgens de NASA lagen de mondiale temperaturen in februari 1,35 °C boven het gemiddelde, gebaseerd op basisgegevens van 1951 tot 1980.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/2BujLt9nl