6

Odpoutání se od fosilních paliv

BERN – Ještě nikdy nebyla lepší příležitost pro osvobození se od fosilních paliv, než je teď. Teploty, co lámou rekordy, prudký pokles cen fosilních paliv, historické investice do obnovitelné energie a globální tlak ke splnění klimatických slibů, to vše se nyní setkává k vytvoření ideálních podmínek pro tento posun, co změní svět.

Nutnost změny už nemůže být naléhavější. Klimatická úmluva OSN, vytvořená minulý prosinec v Paříži, znovu potvrdila, že 2°C nad předprůmyslovou úroveň je horní hranice globálního oteplování, za kterou by již následky pro planetu byly katastrofické. Zahrnovala ale také sliby “snažit se“ o snížení oteplování na 1,5°C. S ohledem na poslední údaje vydané agenturou NASA by měl být tento spodní limit vnímán jako zcela nezbytný.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Nové údaje potvrzují, že rok 2015 byl nejteplejším zaznamenaným rokem a ukazují, že šňůra teplot lámajících rekordy pokračovala i během prvních dvou měsíců tohoto roku. Podle NASA byly teploty v únoru globálně o 1,35°C nad průměrem, který vychází z dat mezi léty 1951-1980.

Naštěstí se zdá, že se privilegovaná pozice fosilních paliv již oslabuje. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IAE) se již dokonce oddělili globální emise skleníkových plynů a ekonomický růst, kdy celosvětová úroveň CO2 vztažená na energii (největší zdroj lidských emisí skleníkových plynů) zůstala na stejné úrovni již druhý rok v řadě. To znamená, že fosilní paliva již nejsou zdrojem síly naší ekonomiky.

Zdá se, že prudký pokles cen ropy – o více než dvě třetiny za posledních 18 měsíců – nezpůsobil, jak se mnozí báli, zvýšenou spotřebu. Co ale způsobil, byla zásadní rána profitům gigantů v oboru fosilních paliv jako je Shell, BP či Statoil.

Uhlí se nedaří o mnoho lépe. Následně po čínském moratoriu z konce minulého roku na nové uhelné elektrárny, požádala největší světová uhelná společnost Peabody v USA o ochranu před bankrotem, poté co již nemohla splácet své dluhy, částečně díky slábnoucí poptávce po uhlí.

Paralelně s tím získávají obnovitelné zdroje energie rekordní množství investic – podle výzkumu firmy Bloomberg New Energy Finance to minulý rok bylo zhruba 329,3 miliard dolarů. Výsledkem je, že čistší, férovější a udržitelnější budoucnost, poháněná čistě obnovitelnými zdroji, začíná vypadat jako reálná možnost.

Je to ale stále dlouhá cesta. Většina vlád stále lpí, v různé míře, na fosilních palivech, s jejich nestálými cenami a devastujícím ekologickým dopadem, i přesto, že má tato závislost destabilizační vliv na jejich ekonomiky.

Ti, co se zavázali prací na klimatické změně – od mezinárodních organizací přes lokální společenství až k jednotlivým občanům – musí naléhavě využít pohybu, který v tomto tématu minulý rok nastal, prostřednictvím silného tlaku na vlády a firmy, aby se věnovali politice a investicím potřebných k završení osvobození se od fosilních paliv. Stejně jako oteplující se planeta ohrožuje všechny, tak budou všichni profitovat z včasné akce proti tomu. A je to na každém z nás, abychom přiměli lídry k zodpovědnosti za své sliby.

Celosvětová hnutí, jako je například Break Free, jsou v tomto ohledu exemplární. Podporou kampaní a masivních akcí zaměřených na zastavení nejnebezpečnějších světových projektů s fosilními palivy – od uhelných závodů v Turecku a na Filipínách, přes doly v Německu a Austrálii, až po frakování v Brazílii a naftové vrty v Nigérii – Break Free doufá, že eliminuje sílu průmyslu s fosilními palivy a z něj plynoucí znečištění, a popožene tak svět směrem k udržitelné budoucnosti.

Fake news or real views Learn More

Break Free, která je připravena zintenzivnit mírový odpor proti novým i existujícím fosilním projektům, si uvědomuje rozsah a naléhavost výzvy, která před nimi leží. Klíčem bude síla a statečnost komunit, které se dožadují ponechání fosilních paliv v zemi a namísto toho chtějí zdravější a spravedlivější svět, ve kterém má každý přístup k udržitelné energii.

Svět se blíží k historické změně našeho energetického systému. Ke zrychlení pokroku musíme konfrontovat ty, kteří z klimatické změny profitují a hájit zájmy obyčejných lidí. Mobilizace v příštím měsíci proti projektům fosilních paliv je podstatným krokem správným směrem. Snaha se konečně oprostit od fosilních paliv je globální. Nikdo si nemůže dovolit ji ignorovat.