30

Perspectief op een duurzame toekomst

NEW YORK – Secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties probeert de hele wereld te mobiliseren rond de grootste uitdaging van onze tijd: de duurzame ontwikkeling. Het is een oproep die de wereld ter harte moet nemen.

Het is niet langer goed genoeg als economieën eenvoudigweg groeien. We moeten ook een einde maken aan de extreme armoede, een doelstelling die tegen 2030 verwezenlijkt moet kunnen zijn. We moeten de economie zodanig inrichten dat het milieu wordt beschermd in plaats van verwoest. En we moeten een eerlijker verdeling van de welvaart bevorderen, in plaats van een samenleving die is verdeeld tussen extreem rijk en extreem arm.

We gebruiken de term 'duurzame ontwikkeling' juist om economische groei aan te duiden die een einde maakt aan de extreme armoede, de sociale coherentie bevordert en ecologisch gezond is. Helaas is de wereld de weg kwijtgeraakt.

De economieën van veel arme landen groeien niet en de extreme armoede blijft wijdverspreid. De mensheid verandert op gevaarlijke wijze het klimaat, plundert de drinkwatervoorraden en vergiftigt de lucht en de oceanen. De meeste economieën worden tevens minder eerlijk, met steeds groter wordende verschillen tussen arm en rijk. En gewelddadige conflicten blijven alomtegenwoordig, waarbij de armste bieden van de wereld het kwetsbaarst zijn voor de uitbraak ervan.

Met deze problemen voor ogen hebben de wereldleiders vorig jaar op de Rio+20 top afspraken gemaakt over Sustainable Development Goals (SDGs, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). De regeringen van de wereld hebben de secretaris-generaal van de VN gevraagd de voorbereiding van deze doelstellingen te coördineren vóór 2015, om een naadloze overgang te garanderen van de Millennium Development Goals (MDGs, millenniumontwikkelingsdoelstellingen), die in dat jaar aflopen. Eind september zal voor dit doel een cruciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN plaatsvinden.

Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een aantal belangrijke processen in gang gezet om ervoor te zorgen dat de SDGs de mensheid tussen 2015 en 2030 maximaal profijt zullen bezorgen. In de eerste plaats geven de VN zelf leiding aan een grootschalige publiciteitscampagne om de mondiale discussie te stimuleren. In de tweede plaats worden er intensieve intergouvernementele onderhandelingen gevoerd, waartoe de Rio+20 top had opgeroepen. In de derde plaats heeft een High-Level Panel of Eminent Persons (Vooraanstaand Panel van Hooggeplaatste Personen) onlangs zijn rapport uitgebracht.

Tenslotte heb ik het genoegen en de eer om deel uit te maken van een nieuw 'kennisnetwerk', het Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Netwerk voor Duurzame Ontwikkelingsoplossingen), dat Ban in het leven heeft geroepen om wetenschappers, technologen, bedrijven en ontwikkelingsspecialisten uit alle regio's van de wereld samen te brengen. De Leadership Council (Leiderschapsraad) bestaat uit tientallen mondiale denkers en ontwikkelingsleiders van hoog niveau, uit rijke zowel als arme landen.

De SDSN Leadership Council heeft nu een nieuw rapport uitgebracht aan de secretaris-generaal van de VN, “An Action Agenda for Sustainable Development” (“Een actie-agenda voor Duurzame Ontwikkeling”). De agenda heeft al geleid tot duizenden online-commentaren uit de hele wereld, en we moedigen graag een verdere mondiale discussie over deze agenda aan, vooral van de kant van de jongeren. Dit rapport gaat immers over hun toekomst!

In zijn rapport heeft de SDSN tien doeleinden van hoge prioriteit genoemd voor de duurzame ontwikkeling:

· Het beëindigen van extreme armoede en honger;

· Het verwezenlijken van ontwikkeling en welvaart voor allen zonder het milieu te verwoesten;

· Het garanderen van onderwijs voor alle kinderen en jongeren;

· Het verwezenlijken van geslachtsgelijkheid en het terugdringen van discriminatie;

· Het verwezenlijken van gezondheid en welzijn op alle leeftijden;

· Het verhogen van de landbouwproductie op een ecologisch duurzame manier, waardoor voedselzekerheid en welvaart op het platteland ontstaan;

· Het productief en ecologisch duurzaam maken van steden;

· Het aan banden leggen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering met behulp van duurzame energie;

· Het beschermen van ecosystemen en garanderen van een gezond beheer van natuurlijke rijkdommen;

· Het verbeteren van het bestuur en het op één lijn brengen van het gedrag van bedrijven met al deze doelstellingen.

Het idee achter deze prioriteiten is het combineren van de vier belangrijkste dimensies van duurzame ontwikkeling: economische groei (inclusief het beëindigen van de armoede), sociale coherentie, een gezond milieu, en een goed bestuur (inclusief vrede). Zij kunnen daardoor de basis vormen van de SDGs die tussen 2015 en 2030 voor alle landen gelden.

Goed in elkaar gezette SDGs kunnen helpen bij de begeleiding van het publiek bij het begrijpen van ingewikkelde uitdagingen op het gebied van de duurzame ontwikkeling, inspireren tot publieke en private actie, het geïntegreerd denken stimuleren en de verantwoordelijkheidszin bevorderen. Kinderen overal ter wereld moeten kennis nemen van de SDGs als een manier om de problemen te doorgronden waarvoor zij als volwassenen zullen komen te staan.

De SDGs zullen aanvullend zijn op de instrumenten van het internationaal recht, zoals mondiale verdragen en conventies, door een gedeeld normatief raamwerk te bieden. Zij zullen ook regeringen en het internationale systeem ertoe aanzetten het meten en monitoren van duurzame ontwikkeling te versterken.

De wereld heeft de instrumenten in handen om de extreme armoede in al haar vormen vóór 2030 uit te roeien en de uitdagingen op het gebied van de duurzame ontwikkeling waarmee we allemaal worden geconfronteerd aan te pakken. Nu de inkomens stijgen en we ongekende wetenschappelijke en technologische vooruitgang boeken, zijn snelle positieve veranderingen op de vereiste schaal mogelijk. Wij kunnen de generatie zijn die een einde maakt aan de extreme armoede, ervoor zorgt dat alle mensen gelijk worden behandeld, en – voor eens en altijd – de gevaarlijke klimaatrisico's elimineert waar onze planeet voor staat, maar alleen als de wereld wordt gemobiliseerd rond een gedeelde agenda voor duurzame ontwikkeling en ambitieuze, tijdgebonden SDGs.

Vertaling: Menno Grootveld