nye190_Drew AngererGetty Images_aprilfoolstrumpprotest Drew Angerer/Getty Images

De Amerikaanse zachte macht in het tijdperk van Trump

CAMBRIDGE – De regering van de Amerikaanse president President Donald Trump heeft weinig belangstelling voor publieke diplomatie. En toch is die publieke diplomatie – die bestaat uit pogingen van een regering om rechtstreeks te communiceren met het publiek van andere landen – een van de sleutelinstrumenten die beleidsmakers kunnen gebruiken om zachte macht te genereren, en de huidige informatierevolutie maakt dergelijke instrumenten belangrijker dan ooit.

Uit opiniepeilingen en de Portland Soft Power 30-index blijkt dat de zachte macht van Amerika sinds het begin van Trumps ambtstermijn is afgenomen. Tweets kunnen helpen om de mondiale agenda te bepalen, maar zij brengen geen zachte macht voort als ze niet aantrekkelijk zijn voor anderen.

De pleitbezorgers van Trump antwoorden dat zachte macht – wat er in de geesten van anderen gebeurt – irrelevant is; alleen harde macht, met zijn militaire en economische instrumenten, zou werkelijk ter zake doen. In maart 2017 kondigde Trumps begrotingsdirecteur Mick Mulvaney een “hard power budget” aan, waarin de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Amerikaanse Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking met bijna 30% zou worden gekort.

https://prosyn.org/8V9wkeznl