Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

morsy1_Michael CandeloriNurPhoto via Getty Images_africa youth work Michael Candelori/NurPhoto via Getty Images

We moeten investeren in het Afrikaanse onderwijs

ABIDJAN – Terwijl een groot deel van de wereld worstelt met de snelle vergrijzing van de bevolking, ervaart Afrika precies het omgekeerde. Nu 60% van de bevolking van het continent nog geen 25 jaar oud is, moeten Afrikaanse leiders er niet alleen voor zorgen dat er een toereikend aantal kwaliteitsbanen voorhanden is, maar ook dat jongeren het onderwijs en de training krijgen die nodig zijn om deze posities te vullen. En voor dit laatstgenoemde is veel actie vereist.

Mismatches tussen beschikbare banen en de vaardigheden en kwalificaties van de beroepsbevolking zijn wijdverbreid in Afrika. Volgens een recent onderzoek van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in tien landen – Benin, de Republiek Congo, Egypte, Liberia, Madagascar, Malawi, Tanzania, Togo, Oeganda en Zambia – is het grootste deel van de jonge Afrikanen niet goed genoeg opgeleid voor hun banen, en ontbeert bijna een derde de noodzakelijke vaardigheden. Bovendien zijn jongeren die té bekwaam zijn en té goed zijn opgeleid voor hun huidige posities onderbetaald en gefrustreerd door hun beperkte carrièremogelijkheden en teloor gegane of afnemende talenten.

Niet goed genoeg opgeleide jongeren genieten weliswaar een loonpremie, maar dat gaat ten koste van hun arbeidsvreugde. Degenen met te weinig vaardigheden lijden onder de druk om aan de eisen van hun baan te voldoen, en leven met de voortdurende angst om die baan te verliezen. Uiteindelijk ervaren deze jongeren blijvende schade aan hun economische omstandigheden en vooruitzichten. Zij aanvaarden uit wanhoop banen die niet geschikt voor ze zijn in plaats van werkloos te wachten op geschiktere posities die misschien wel nooit komen.

Gezien de omvang en de hardnekkigheid van deze mismatches en de negatieve gevolgen ervan voor individuen en economieën moet het terugdringen ervan een topprioriteit zijn voor Afrikaanse regeringen. De eerste stap is het verbeteren van de toegang tot onderwijs.

Hoewel veel Afrikaanse landen de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het verbeteren van de opleidingspercentages, krijgen veel jongeren, vooral meisjes en plattelandsbewoners, slechts beperkte scholing, of helemaal geen. Bovendien heeft zelfs 38% van de jongeren met een baan om economische redenen nooit onderwijs genoten, en nog eens 12% omdat er geen school in de buurt was.

Overheden kunnen een verschil maken door te investeren in de onderwijsinfrastructuur: het bouwen van nieuwe scholen en het renoveren van oude, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor leraren, en het verbeteren van de apparatuur op school, inclusief de informatie- en computertechnologie. Tegelijkertijd moeten ze het schoolgeld voor de basisschool afschaffen, de kosten van middelbaar en hoger onderwijs beperken, en onderwijsprogramma's financieren.

Project Syndicate is conducting a short reader survey. As a valued reader, your feedback is greatly appreciated.

Take Survey

Afrikaanse overheden moeten ook beter hun best doen om jongeren te steunen in hun transitie van onderwijs naar werk. Zoals het er nu voorstaat worden heel weinig jonge Afrikanen, of ze nu werk hebben of niet, bij het zoeken naar werk geadviseerd door de overheid of het arbeidsbureau.

Om de vooruitzichten van jonge werknemers te verbeteren moeten overheden helpen informatie over beschikbare banen te verspreiden, en prikkels (zoals belastingverlagingen of subsidies) creëeren voor bedrijven om afgestudeerden stageplekken te bieden. Waar zulke regelingen al bestaan moeten overheden hun impact versterken door hun bereik en mandaat te verbreden, er ruimere bekendheid aan te geven, en te investeren in monitoring en het meten van de impact.

Als we willen dat dergelijke programmaʼs werken hebben jonge afgestudeerden de kennis en de vaardigheden nodig waar de arbeidsmarkt om vraagt. Afrikaanse werkgevers klagen dikwijls over de moeilijkheid om kandidaten te vinden met gespecialiseerde training in de zogenoemde STEM-disciplines (science – wetenschap, technologie, engineering – techniek, en math – wiskunde), of die de benodigde vaardigheden hebben voor het oplossen van complexe problemen en voor communicatiedoeleinden. En bijna 40% van de geïnterviewden vond hun opleiding niet nuttig voor het vinden van werk.

De Afrikaanse Ontwikkelingsbank heeft de leiding genomen bij het creëren van kansen in de ICT voor de Afrikaanse jeugd door financiering te bieden aan de Carnegie Mellon University Africa in Rwanda, die in 2011 werd opgericht om als centrum van uitmuntendheid en regionale ICT-hub te dienen in Oost-Afrika. Deze instelling heeft, in samenwerking met de Rwandese overheid, een innovatie-incubator opgericht om studenten te helpen hun eigen bedrijf te starten.

Voor het aanpakken van het probleem van de mismatch zal het nodig zijn dat Afrikaanse overheden meer vraaggericht, vooruitziend onderwijs en de training van relevante vaardigheden bevorderen. Zij kunnen bijvoorbeeld fora inrichten waar bedrijven hun behoeften regelmatig aan onderwijs- en trainingsinstellingen kunnen communiceren, zodat die de curricula dan dienovereenkomstig zouden kunnen aanpassen. Het gevolg zou een nieuwe generatie van aantrekkelijke lokale kandidaten zijn, waardoor bedrijven beter in staat gesteld zouden worden hun productie te vergroten en banen te creëren.

De grote hoeveelheid jongeren van Afrika is een groot voordeel, met de mogelijkheid om tientallen jaren als aanjager te fungeren van de economische groei en ontwikkeling. Maar als de jongeren van het continent improductief, gefrustreerd en wanhopig zijn, kan dit een groot probleem worden dat de economische voorspoed, de sociale vooruitgang en zelfs de politieke stabiliteit ondermijnt. De uitkomst zal de komende jaren afhangen van het beleid dat de Afrikaanse regeringen nu in gang zetten.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/h5UCoYEnl;

Edit Newsletter Preferences