morsy1_Michael CandeloriNurPhoto via Getty Images_africa youth work Michael Candelori/NurPhoto via Getty Images

Jak vyřešit nepoměry v kvalifikaci Afričanů

ABIDŽAN – Zatímco se velká část světa potýká s rychlým stárnutím populace, Afrika zažívá opačný trend. Šedesát procent obyvatel tohoto světadílu je ve věku do 25 let, a afričtí představitelé jim tak musí zajistit nejen dostatečný počet kvalitních pracovních míst, ale i vzdělání a výcvik, které jsou nezbytné k tomu, aby mladí lidé mohli tato místa obsadit. V tomto posledním bodě přitom zbývá vykonat mnoho práce.

Nepoměry mezi dostupnými pracovními místy a dovednostmi a kvalifikací pracovní síly jsou rozšířené po celé Africe. Podle nedávné studie Africké rozvojové banky provedené v deseti zemích – Beninu, Egyptě, Konžské republice, Libérii, Madagaskaru, Malawi, Tanzanii, Togu, Ugandě a Zambii – má většina mladých Afričanů na své pracovní místo nedostatečné vzdělání a téměř třetina jich je nedostatečně kvalifikovaná. Naopak mladí lidé, kteří jsou na svou současnou pozici překvalifikovaní či převzdělaní, jsou špatně placení a frustrují je omezené příležitosti ke kariéře a mrhání nebo ztráta talentu.

Nedostatečně vzdělaní mladí lidé se sice těší z mzdové prémie, ale ta jde na úkor spokojenosti s prací. Lidé s nedostatečnou kvalifikací trpí tlakem spojeným se snahou dostát požadavkům dané práce a neustálým strachem ze ztráty pracovního místa. Nakonec je postihne „scarring“ neboli trvalé poškození vlastních ekonomických poměrů a vyhlídek. Ze zoufalství raději přijímají nevhodná pracovní místa, než aby jako nezaměstnaní čekali na vhodnější pozice, které se nikdy nemusí objevit.

https://prosyn.org/h5UCoYEcs