Nigerian women Chris Hondros/Getty Images

Het verbeteren van de gezondheidszorg voor Afrikaanse vrouwen

ACCRA – Eind oktober heeft het Regionale Kantoor voor Afrika van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een overeenkomst gesloten met de Internationale Telecomunie (ITU) van de Verenigde Naties. Het doel van het onwaarschijnlijke bondgenootschap is de bevordering van het gebruik van digitale diensten “om levens te redden en de gezondheid van mensen te verbeteren.” Maar misschien wel het meest innovatieve kenmerk van het pact is de belofte strategieën voor financiële inclusiviteit te combineren met de voordelen van de moderne gezondheidszorg.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Financiële inclusiviteit is een bewezen route voor de verbetering van de gezondheid van mensen, met name de gezondheid van vrouwen in ontwikkelingslanden. Vrouwen die makkelijk toegang hebben tot bankrekeningen, of die de mogelijkheid hebben om in contanten te betalen, hebben de neiging meer te investeren in hun bedrijven en families. Daardoor leiden ze gezondere, bevredigendere levens.

Toch richten initiatieven als datgene dat in oktober werd getekend zich maar al te vaak op het een óf het ander – moderne gezondheidszorg óf financiële producten als verzekeringen. Omdat de mogelijkheid voor Afrikanen om geld te verdienen en te sparen het verschil kan betekenen tussen goede zorg en helemaal geen zorg, is dit een gemiste kans om patiënten te helpen en veerkrachtiger gemeenschappen op te bouwen.

De kosten van deze keuze zijn voor de Afrikaanse vrouw onevenredig hoog. In Nigeria leven bijvoorbeeld 400.000 vrouwen met een obstetrische fistel, een verlammende aandoening die dikwijls wordt veroorzaakt door complicaties bij de bevalling. In Tanzania overlijden ieder jaar zo'n 8000 vrouwen tijdens de zwangerschap of de bevalling; de meeste van deze sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden. En op het hele continent is de levensverwachting van vrouwen bij de geboorte slechts 58 jaar, tegen ruim 80 jaar in de ontwikkelde landen.

Er wordt zeker vooruitgang geboekt bij het leggen van verbanden tussen de gezondheidszorg voor vrouwen en financiële inclusiviteit. Op een recente conferentie in Dar es Salaam voegden deskundigen uit de sectoren voor technologie en financiële diensten zich bij beleggers, filantropen en ontwikkelingsspecialisten om financieringsmogelijkheden te ontwerpen voor de Afrikaanse vrouw. Dankzij dergelijke programma's kunnen ontwikkelingsdeskundigen digitale oplossingen bepleiten als middel om tot sociale en financiële ontplooiing te komen.

Helaas zijn vormen van samenwerking als het in oktober getekende pact eerder uitzondering dan regel. Banken, toezichthouders, ministeries van Financiën en telecombedrijven komen allemaal regelmatig samen om over financiële inclusiviteit te praten, zonder de plaatselijke of de mondiale gezondheidszorggemeenschap daarin te betrekken. Dit zal moeten veranderen als we inclusievere platforms willen bouwen voor Afrikaanse patiënten en cliënten.

De eerste stap is het identificeren van gemiste kansen. Een grote gemiste kans bestaat uit de onsamenhangende manier waarop financiële diensten en gedigitaliseerde gezondheidszorg naar landelijke streken in Afrika worden gebracht. Op dit moment doen banken en mobiele netwerkoperators hun best om hun digitale bankdiensten aan te bieden aan cliënten die verstoken zijn van dergelijke diensten. Tegelijkertijd doen gezondheidswerkers (CHWs) in deze regio's hun best om zo veel mogelijk patiënten te behandelen en naar klinieken te verwijzen. Het combineren van deze inspanningen is zinvol, omdat beide initiatieven zwaar leunen op vertrouwen.

Via goed ingerichte netwerken kunnen CHWs hun aanbiedingen op het gebied van de moderne gezondheidszorg uitbreiden met financiële producten, zoals mobiele systemen voor contante betalingen. Het verbreden van het digitale ziektebeheer en van de toegang tot gezondheidszorginformatie met informatie over het financieel welzijn zou tot natuurlijke synergieën kunnen leiden. Hoewel er wel enige bezorgdheid bestaat dat het uitbreiden van de verantwoordelijkheden van de CHWs de kwaliteit van de gezondheidszorg zou kunnen ondermijnen, is een gefragmenteerde aanpak van het welzijn alleen nog maar schadelijker.

Als de mogelijkheden voor verbreding eenmaal zijn geïdentificeerd, moeten andere kwesties worden aangepakt, voordat de programma's voor een grotere betrokkenheid van vrouwen op het gebied van de gezondheidszorg en de financiën kunnen zorgen. Om te beginnen maakt een gebrek aan qua gender gesplitste gegevens het moeilijk beleid te ontwerpen op de terreinen van de gezondheidszorgkwaliteit en de financiële behoeften. Hoewel sommige landen, zoals Burundi en Senegal, hun best doen om hun gender-specifieke datavergaring te verbeteren, is een gecoördineerdere inspanning vereist.

Het optrekken van de financiële geletterdheid in de regio is een andere uitdaging. Het vermogen om zaken op het gebied van de persoonlijke financiën te begrijpen en uit te voeren is de zwakste schakel in het vergroten van de kansen voor vrouwen via financiële inclusiviteit. Bovendien is financiële geletterdheid een voorwaarde voor het uitrollen van  financieringsinitiatieven, zoals programma's die steun bieden aan door vrouwen geleide kleine en micro-ondernemingen.

Als het niveau van financiële geletterdheid kan worden opgetrokken, hebben vrouwen toegang tot middelen als land en krediet, instrumenten die de sleutel vormen tot de ontwikkeling van bedrijvigheid, sociale mobiliteit en persoonlijke groei. Er is zeker vooruitgang geboekt bij het egaliseren van het speelveld, maar deze winst moet worden vastgehouden.

De overeenkomst tussen de WHO en de ITU zal de welvaartsschepping helpen bevorderen in delen van Afrika waar de toegang tot goede gezondheidszorg en financiële diensten ontbreekt. Om de vaart er in te houden zijn grotere beloften nodig, met name van de mondiale gezondheidszorggemeenschap. Maar hoe Afrikaanse overheden ook voortgaan op de weg van het digitaliseren van de aanpak van de gezondheidszorg en de financiële dienstverlening, de behoeften van vrouwen moeten de kern van iedere oplossing vormen.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/beTgFCX/nl;