Nigerian women Chris Hondros/Getty Images

Zlepšujme zdraví afrických žen prostřednictvím finanční inkluze

ACCRA – Koncem října podepsal Africký regionální úřad Světové zdravotnické organizace dohodu s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) Organizace spojených národů. Toto netušené partnerství si klade za cíl podpořit využívání digitálních služeb „za účelem záchrany životů a zlepšení zdraví lidí“. Nejvíce novátorským rysem tohoto paktu je však možná slib spojit strategie finanční inkluze se zajišťováním moderní zdravotní péče.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Finanční inkluze je osvědčenou cestou ke zlepšení zdraví lidí, zejména zdraví žen v rozvojových zemích. Ženy, které mají snadný přístup k bankovním účtům či různým možnostem hotovostních plateb, mají sklon investovat více do svých firem a rodin. V důsledku toho jsou jejich životy zdravější a uspokojivější.

Iniciativy podobné té, která byla podepsána letos v říjnu, se však až příliš často zaměřují buď na jedno, nebo na druhé – buď na e-zdraví, nebo na finanční produkty typu pojištění. A protože schopnost Afričanů vydělávat a spořit peníze může být dělicí čarou mezi kvalitní péčí a vůbec žádnou péčí, jde o promeškanou příležitost pomáhat pacientům a budovat odolnější komunity.

Pro africké ženy je cena za tuto volbu neúměrně vysoká. Například v Nigérii žije 400 000 žen s poporodní píštělí, což je silně omezující stav, který často způsobují komplikace během porodu. V Tanzanii umírá během těhotenství či porodu přibližně 8000 žen ročně; většině těchto úmrtí by se přitom dalo předejít. A napříč kontinentem činí střední délka života žen při narození pouhých 58 let, oproti více než 80 letům v rozvinutých státech.

V propojování zdravotnických řešení a finanční inkluze žen dochází k pokroku. Na nedávné konferenci v Dar es Salaamu se experti z oblasti technologií a finančních služeb spojili s investory, filantropy a specialisty na rozvoj a vymysleli způsoby, jak zařídit, aby finance pracovaly ve prospěch afrických žen. Prostřednictvím podobných programů mohou rozvojoví experti prosazovat digitální řešení coby způsob, jak zvyšovat sociální a finanční sílu žen.

Spolupráce podobná paktu podepsanému letos v říjnu je bohužel spíše výjimkou než pravidlem. Banky, regulátoři, ministerstva financí i telekomunikační společnosti se k úvahám o finanční inkluzi scházejí často, avšak bez zástupců místní a globální zdravotnické komunity. Chceme-li vybudovat inkluzivnější platformy pro africké pacienty a klienty, musí se to změnit.

Prvním krokem je identifikace promeškaných příležitostí. Jedna velká promeškaná příležitost pramení z nesourodých přístupů k zavádění finančních služeb a digitalizované zdravotní péče do venkovských oblastí Afriky. Banky a mobilní operátoři v současnosti pracují na rozšíření svých digitálních bankovních služeb o klienty bez bankovního účtu nebo s nízkou mírou jeho využívání. Zároveň v těchto regionech působí komunitní zdravotníci, kteří provádějí prevenci, léčí pacienty a odkazují je na kliniky. Spojení těchto dvou činností dává smysl, protože obě iniciativy se do značné míry spoléhají na důvěru.

Komunitní zdravotníci by prostřednictvím předem zavedených sítí mohli rozšířit své nabídky v oblasti e-zdraví o finanční produkty, jako jsou systémy plateb přes mobilní telefon. Rozšíření digitální léčby nemocí a přístupu ke zdravotnickým informacím tak, aby zahrnovaly i finanční zdraví, by vytvořilo přirozené synergie. Existují sice obavy, že zatížení komunitních zdravotníků dalšími povinnostmi by mohlo podkopat kvalitu zdravotní péče, avšak rozdrobený přístup k prosperitě je ještě škodlivější.

Jakmile budou identifikovány příležitosti k expanzi, bude zapotřebí vyřešit další otázky, než se podaří programy ženského zdraví a finanční inkluze rozšířit. Například absence dat roztříděných podle pohlaví komplikuje stanovování vhodných politik na základě kvality zdraví a finančních potřeb. Ačkoliv některé země, jako jsou Burundi a Senegal, pracují na zkvalitnění svých genderově specifických datových souborů, zapotřebí je širší a koordinovanější přístup.

Dalším těžkým úkolem bude zvýšení finanční gramotnosti v regionu. Schopnost pochopit a provádět operace v oblasti osobních financí představuje nejslabší článek transformace ženských příležitostí prostřednictvím finanční inkluze. Finanční gramotnost je navíc nezbytnou podmínkou realizace finančních iniciativ, jako jsou programy podporující malé firmy a mikropodniky vedené ženami.

Pokud se podaří zvýšit úroveň finanční gramotnosti, mohou ženy získat přístup ke zdrojům typu půdy či úvěrů, tedy k nástrojům, které jsou klíčem k rozvoji podnikání, sociální mobilitě a osobnímu růstu. V úsilí o narovnání podmínek bylo dosaženo jistého pokroku, avšak tato zlepšení je nutné udržet.

Dohoda mezi WHO a ITU pomůže podpořit tvorbu bohatství v těch koutech Afriky, kde stále chybí přístup ke zdravotní péči a finančním službám. K udržení této dynamiky jsou zapotřebí hlubší závazky, zejména od globální zdravotnické komunity. Ať už však budou africké vlády při digitalizaci zdravotnických a finančních služeb postupovat jakkoliv, těžištěm každého řešení musí zůstat potřeby žen.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/beTgFCX/cs;