Nigerian women Chris Hondros/Getty Images

Zlepšujme zdraví afrických žen prostřednictvím finanční inkluze

ACCRA – Koncem října podepsal Africký regionální úřad Světové zdravotnické organizace dohodu s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) Organizace spojených národů. Toto netušené partnerství si klade za cíl podpořit využívání digitálních služeb „za účelem záchrany životů a zlepšení zdraví lidí“. Nejvíce novátorským rysem tohoto paktu je však možná slib spojit strategie finanční inkluze se zajišťováním moderní zdravotní péče.

Finanční inkluze je osvědčenou cestou ke zlepšení zdraví lidí, zejména zdraví žen v rozvojových zemích. Ženy, které mají snadný přístup k bankovním účtům či různým možnostem hotovostních plateb, mají sklon investovat více do svých firem a rodin. V důsledku toho jsou jejich životy zdravější a uspokojivější.

Iniciativy podobné té, která byla podepsána letos v říjnu, se však až příliš často zaměřují buď na jedno, nebo na druhé – buď na e-zdraví, nebo na finanční produkty typu pojištění. A protože schopnost Afričanů vydělávat a spořit peníze může být dělicí čarou mezi kvalitní péčí a vůbec žádnou péčí, jde o promeškanou příležitost pomáhat pacientům a budovat odolnější komunity.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/beTgFCXcs