ochieng1_ JOHN WESSELSAFPGetty Images_ebola workers John Wessels/AFP/Getty Images

Zal vrijhandel de Afrikanen ziek maken?

NAIROBI – Eerder deze maand werd Gambia het tweeëntwintigste land dat het verdrag heeft geratificeerd over de African Continental Free Trade Area (de Afrikaanse Continentale Vrijhandelszone, kortweg AfCFTA). Het verdrag zal naar verwachting spoedig van kracht worden, als de tweeëntwintig landen hun ratificatiedocumenten bij de Afrikaanse Unie hebben ingediend (tot nu toe hebben negentien landen dat gedaan).

Door handelsbarrières weg te nemen en het vrije verkeer van goederen, diensten en mensen in heel Afrika mogelijk te maken, zou de AfCFTA kunnen helpen de gezamenlijke bestedingen van consumenten en het bedrijfsleven op het continent te laten oplopen naar $6,7 mrd in 2030. Maar de mogelijke impact van het nieuwe handelsblok op de gezondheid van ruim een miljard Afrikanen wordt nauwelijks besproken. Dat is een alarmerende nalatigheid.

De Afrikaanse Unie ziet de AfCFTA als een belangrijke stap op weg naar de integratie van het continent en de bevordering van de regionale handel. Gezien de ervaringen van andere vrijhandelsblokken roept het verdrag echter zorgen op over de verzwakking van met overheidsgeld gefinancierde volksgezondheidssystemen, de toenemende ongelijkheid in de toegang tot zorg, een medische brain-drain, hogere prijzen voor geneesmiddelen, toenemende consumptie van ongezonde producten, en de verspreiding van ziekten. Afrikaanse overheden moeten onmiddellijk in actie komen om deze risico's in te schatten en de potentiële negatieve gevolgen van de AfCFTA voor de gezondheidszorg tegen te gaan.

https://prosyn.org/ZmGFxLtnl