nshemereirwe1_YANICK FOLLYAFP via Getty Images_africaschooleducationcomputer Yanick Folly/AFP via Getty Images

Ook de kwaliteit van het Afrikaanse onderwijs moet worden aangepakt

KAMPALA – De internationale bezorgdheid over de toestand van het onderwijs in Afrika heeft vooral betrekking op het grote aantal kinderen dat niet naar school gaat – momenteel ongeveer een derde van het mondiale totaal. Maar hoewel de uitbreiding van de toegang tot onderwijs op het continent duidelijk een prioriteit moet blijven, moeten beleidsmakers ook veel meer aandacht besteden aan wát en hóe kinderen leren.

Vandaag de dag ondervinden zelfs de vele Afrikaanse kinderen die wél naar school gaan problemen. In het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika verlaat tot 40 procent van hen de basisschool zonder basisvaardigheden. De kans is groot dat veel van de oudere kinderen binnen het systeem überhaupt geen onderwijs meer zullen volgen. En meisjes en de allerarmste kinderen doen het het slechtst in internationale vergelijkingen van onderwijsprestaties. De Africa Learning Barometer meldt bijvoorbeeld dat ʻin Malawi 52 procent van de meisjes aan het eind van de basisschool geen basisvaardigheden heeft geleerd, tegen 44 procent van de jongens,ʼ en dat ʻin Botswana 7 procent van de rijken geen onderwijs krijgt, tegen 30 procent van de armen.ʼ

Bovendien heeft Afrika bezuiden de Sahara de snelst groeiende schoolgaande bevolking ter wereld. Als het huidige tempo wordt aangehouden, zal in 2030 nog steeds ongeveer 20 procent van de kinderen in de regio niet naar school gaan, zal de kwaliteit van het onderwijs verder dalen en zal het percentage gekwalificeerde leraren waarschijnlijk omlaag blijven gaan, zoals de afgelopen twee decennia ook al het geval was. Daar komt nog bij dat de ontwrichtingen als gevolg van COVID-19 de vrees hebben aangewakkerd dat veel kinderen die van school moesten blijven, wellicht nooit meer zullen terugkeren.

https://prosyn.org/zORn0jYnl