0

Společně proti malárii

LOMÉ/GABORONE – Jako Afričanky ve vedení vlivných a na účinný vliv soustředěných organizací – Nadace Ecobank a Aliance afrických lídrů proti malárii (ALMA) – zaníceně usilujeme o vytvoření prosperující, inkluzivní a udržitelné africké ekonomiky. K dosažení tohoto cíle je ale zapotřebí urychlit pokrok směřující k vykořenění chorob, jež naše komunity nadále olupují o jejich nejhodnotnější zdroj: zdravé lidi. Jednou z těchto chorob je malárie.

Jistěže, Afrika v poslední době udělala v boji proti malárii velký pokrok. V letech 2010 až 2015 kontinent v rámci celosvětových Rozvojových cílů tisíciletí snížil míru výskytu malárie (počet nových infekcí) o 21 % a počet úmrtí na malárii o 31 %.

Malárie přesto zůstává vážnou hrozbou pro slušný život milionů Afričanů. V roce 2015 se celosvětově malárií nakazilo zhruba 212 milionů lidí, přičemž 47 % případů bylo soustředěno do pouhých šesti afrických zemí. Téhož roku v důsledku malárie zemřelo přibližně 429 tisíc lidí, převážně dětí ve věku do pěti let, přičemž 92 % těchto úmrtí postihlo Afriku a 40 % pouhé dvě země, Nigérii a Demokratickou republiku Kongo. Je tedy naléhavě zapotřebí pokrok urychlit – a s malárií nadobro skoncovat.

Je to mravní i ekonomický imperativ. Onemocnění a úmrtí, jimž lze předejít, omezují schopnost komunit přispívat k tolik potřebné ekonomické transformaci Afriky. V mnoha afrických zemích malárie snižuje růst HDP o jeden procentní bod ročně. Snahu skoncovat s malárií nelze proto oddělovat od snahy zajistit napříč Afrikou prosperitu.

Think tank Kodaňský konsenzus odhaduje, že každý dolar investovaný do potlačení malárie přinese 36 dolarů ekonomických výnosů. Aby africké země sklidily takovou úrodu, budou muset podstatně posílit mobilizaci domácích zdrojů. Zásadní úlohu ve vývoji inovativních řešení, která si poradí se sílící rezistencí malárie vůči stávajícím lékům, jakož i s rostoucí odolností moskytů vůči insekticidům, musí sehrát především africký soukromý sektor. Nadto může soukromý sektor pomoci odstranit projevy nehospodárnosti v řízení dodavatelských řetězců a logistice a tím přispět k distribuci insekticidů a moskytiér s dlouhou životností.

Samozřejmě, i s investicemi soukromého sektoru bude pokrok směřující k vykořenění malárie v Africe nerovnoměrný, zejména proto, že různé země jsou různě daleko na cestě k cíli. Senegal – kde se podíl ambulantních návštěv souvisejících s malárií snížil z 36 % v roce 2001 na pouhých 3,3 % loni – směřuje k dosažení takzvané preeliminace do roku 2020. Jiné africké země – například Angola a Somálsko – přitom horko těžko dosahují vůbec nějakého pokroku, jak naznačuje bodové hodnocení zodpovědnosti a aktivity od ALMA.

Žádná jednotlivá africká země nemůže malárii spolehlivě vymýtit, dokud nemoc zůstane bujná mezi sousedy. Malárie totiž na hranice nedbá. Právě proto má zásadní význam, aby africké vlády spolupracovaly a za pomoci všech dostupných nástrojů dosáhly komplexního zvládnutí malárie, preeliminace a nakonec eliminace.

Cílem ALMA – koalice 49 afrických hlav států a vlád usilujících o vymýcení malárie do roku 2030 – je rozvíjet právě takovou spolupráci, zacílením na zodpovědnost a aktivitu na národní, regionální i globální úrovni. ALMA poskytuje manažerské nástroje, například systém bodového hodnocení zodpovědnosti a aktivity, které pomáhají sledovat pokrok, určovat překážky a úzká hrdla a rozvíjet řešení. Tyto nástroje jsou všestranné a lze je přizpůsobit pro použití napříč kontinentem. V případě potřeby ALMA poskytuje podporu směřující k řešení potíží přímo v jednotlivých zemích, ve spolupráci s partnery nebo prostřednictvím manažerských struktur založených na dosahování výsledku.

Svůj díl práce dělá také Nadace Ecobank: investováním peněz a poskytovaných služeb a školení posiluje v Africe účinek partnerství Globálního fondu. Nadace přispívá k posilování kapacit finančního řízení mezi příjemci grantů v Nigérii, Senegalu a Jižním Súdánu, čímž v těchto zemích odemyká financování zdravotnických programů. V současnosti svou podporu rozšiřuje do Čadu a Zambie.

A to není vše. Za pomoci digitální finanční platformy Nadace Ecobank využívá své přítomnosti k přizvání nových financí do boje proti malárii. Mimo to posiluje také povědomí, ve vlastním kolektivu a mezi dalšími zainteresovanými, o způsobech podpory prevence malárie, mimo jiné prostřednictvím moskytiér a čistého životního prostředí.

Cíl vykořenit malárii ještě za našeho života se může zdát ambiciózní, ale je dosažitelný. Vlády a soukromý sektor v Africe společně dokážou dát dohromady investice a aktivitu, jichž je zapotřebí k definitivnímu odstranění nemoci, a tím zajistit větší prosperitu napříč kontinentem.

Z angličtiny přeložil David Daduč