hclark14_GENT SHKULLAKUAFP via Getty Images_fishing GENT SHKULLAKUAFP via Getty Images

Dotáhněme dohodu o záchraně oceánu

AUCKLAND/MADRID/VICTORIA/ANSE ROYALE – Oceán zaujímá více než 70% povrchu naší planety, vytváří polovinu kyslíku, který dýcháme, živí miliardy lidí a poskytuje stamiliony pracovních míst. Zároveň hraje významnou roli při zmírňování klimatických změn: přes oceán prochází více než 80% globálního uhlíkového cyklu. Tento drahocenný přírodní zdroj však není nezničitelný. Navzdory všem přínosům, které nám nabízí, se dnes oceán v důsledku lidské činnosti potýká s bezpříkladnými krizemi, jež ohrožují jeho zdraví a schopnost udržovat život na Zemi.

Největší hrozbou pro mořskou biodiverzitu je nadměrný rybolov. Více než třetina globálních stavů ryb trpí nadměrným rybolovem a dalších 60% se jich loví v hraničním objemu. Vlády z celého světa navíc nadměrný rybolov podněcují, když poskytují rybolovným společnostem škodlivé dotace ve výši 22 miliard dolarů ročně. Tyto dotace mají podporovat pobřežní komunity, ale místo toho posilují trvale neudržitelnou a neziskovou rybářskou činnost a přispívají k drancování právě toho zdroje, na kterém jsou místní populace existenčně závislé.

Tento problém není nový. Členové Světové obchodní organizace (WTO) se snaží vyjednat dohodu o omezení těchto zničujících plateb už od roku 2001. Vedoucí světoví představitelé zopakovali své odhodlání řešit tuto otázku i v roce 2015, kdy se dohodli na cílech trvale udržitelného rozvoje (SDG). V rámci SDG 14, který si klade za cíl učinit ze zdravého oceánu srdce globálního trvale udržitelného rozvoje, slíbili lídři dosáhnout do roku 2020 ve WTO dohody, která by snížila dotace rybolovným společnostem. Tuto lhůtu však promeškali, neboť jednání se během nejhorší fáze pandemie COVID-19 zpomalila.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/lpnU1fucs