calvino1_PixelPopGetty Images_womanbusiness PixelPop/Getty Images

Znaczenie gospodarcze równości płci

LUKSEMBURG – Trudno znaleźć słowo, które byłoby bardziej adekwatne do największych globalnych wyzwań i priorytetów politycznych niż „włączenie” – motto tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet. Inkluzywny, zielony wzrost gospodarczy przynoszący korzyści całemu społeczeństwu jest niezbędnym elementem zrównoważonego dobrobytu, spójności społecznej, konkurencyjności i stabilności geopolitycznej. Wsparcie dla sprawiedliwej transformacji, która obejmie wszystkich członków naszych społeczeństw, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że działania na rzecz klimatu oraz transformacja cyfrowa okażą się drogą do bardziej zrównoważonego i bezpieczniejszego świata.

https://prosyn.org/Ldnihzcpl