calvino1_PixelPopGetty Images_womanbusiness PixelPop/Getty Images

Likestillingens økonomiske kraft

LUXEMBOURG – Det er vanskelig å finne et ord som er mer relevant for verdens største utfordringer og politiske prioriteringer enn «inkludering», som er tema for årets internasjonale kvinnedag. Inkluderende, grønn økonomisk vekst, som kommer alle i samfunnet til gode, er avgjørende for bærekraftig velstand, sosial samhørighet, konkurranseevne og geopolitisk stabilitet. Å støtte opp om et «rettferdig skifte» som inkluderer alle medlemmer av samfunnet, er avgjørende for å sikre at klimatiltak og det digitale skiftet fører til en mer bærekraftig og sikker verden.

https://prosyn.org/Ldnihzcnb