calvino1_PixelPopGetty Images_womanbusiness PixelPop/Getty Images

Ekonomické přínosy spojené s rovností žen a mužů

LUCEMBURK – Těžko bychom hledali výstižnější slovo vyjadřující největší globální výzvy a politické priority, než je „začleňování“ neboli inkluze – téma letošního Mezinárodního dne žen. Inkluzivní, zelený hospodářský růst, který je prospěšný pro celou společnost, je nezbytnou součástí udržitelné prosperity, sociální soudržnosti, konkurenceschopnosti a geopolitické stability. Chceme-li aby opatření v oblasti klimatu a digitální transformace vedla k udržitelnějšímu a bezpečnějšímu světu, má zásadní význam podpora „spravedlivé transformace“, jež bude pamatovat na všechny články naší společnosti.

https://prosyn.org/Ldnihzccs