trump buy hire american SAUL LOEB/AFP/Getty Images

Trumps Noord-Amerikaanse handelsfarce

WASHINGTON, DC – Toen de United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) werd aangekondigd werd deze over de hele wereld met een zucht van opluchting ontvangen. Een deal om de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) te vervangen betekende dat een complete ramp voorkomen was. Intrekking van de NAFTA zonder vervanger zou zo kostbaar zijn dat het altijd een minieme mogelijkheid bleef – maar desondanks een mogelijkheid.

Toch kunnen we er niets beters van maken dan dat het allerergste voorkomen is. Twee van de meest schadelijke Amerikaanse voorstellen werden afgewezen of aanzienlijk afgezwakt. Ten eerste kwamen de partijen in plaats van een z.g. sunset clause die elke vijf jaar een heronderhandeling had afgedwongen een sunset van zestien jaar overeen, waarbij de overeenkomst wel elke zes jaar beoordeeld wordt. Aangezien een vijfjaarlijkse herziening enorme onzekerheid had geschapen voor zowel bedrijven als regeringen moeten we het beding voor zestien jaar verwelkomen. Dit gezegd hebbende is nog te bezien wat deze zesjaarlijkse beoordeling precies zal omvatten.

Ten tweede is het ‘Chapter 19’ arbitragemechanisme dat de regering-Trump wilde afschaffen behouden, alhoewel in afgezwakte vorm. Deze provisie zal vooral Canada enige buffer tegen antidumpingheffingen andere protectionistische maatregelen bieden. De meeste andere kleine veranderingen aan NAFTA onder de USMCA waren al overeengekomen tijdens de onderhandelingen voor het Trans-Pacifisch Partnerschap die president Trump verliet toen hij het ambt betrad.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/84jpCrZnl