deloire5_Muhammed Enes YildirimAnadolu Agency via Getty Images_khashoggi Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images

Skoncujme s beztrestností zločinů proti novinářům

PAŘÍŽ – V mnoha ohledech nebyla žádná doba pro novináře nebezpečnější než ta dnešní. Vzhledem k současně probíhajícím krizím, které ohrožují svobodu a trvalou udržitelnost médií, bude toto desetiletí rozhodující pro budoucnost povolání, jež je pro blaho společnosti klíčové. Jak by svět vypadal, kdyby neexistovali profesionální a etičtí novináři, kteří by přinášeli zprávy? Je docela znepokojivé, že tato otázka už není hypotetická.

Neméně důležitý zůstává i problém bezpečnosti reportérů. Třebaže se počet zabitých novinářů během pandemie COVID-19 snížil, hrozby pro jejich bezpečnost se nadále vyvíjejí a jsou na vzestupu. Zároveň jsou tyto hrozby jemněji odstíněné a hůř se proti nim bojuje.

Loni byl větší počet novinářů zabit v zemích, kde údajně vládne mír, než ve válečných zónách, a procento usmrcených reportérů, které si vzal někdo konkrétně na mušku, bylo vyšší než kdykoliv dříve. Mnohé z obětí pracovaly na odhalování korupce a na reportážích na jiná citlivá témata.

https://prosyn.org/SzMssT5cs