0

Nadějná jihoafrická bitva s AIDS

ERFURT – V boji proti HIV/AIDS byla Jihoafrická republika mnoho let dokonalým příkladem toho, co nedělat. Reakce vlády na epidemii, která ohrožovala samotnou mízu země, byla až donedávna chabá a pošetilá. Stupňující se tlak v posledních dvou desetiletích – ze strany skupin občanské společnosti, sdělovacích prostředků a osvícenějších politiků – však konečně přináší výsledky. Zdá se, že nemoc, která působí hluboké sociální a ekonomické strádání a dramaticky snižuje průměrnou délku života, je již na ústupu.

Nová zpráva OSN však naznačuje, že jihoafrický boj proti tomuto viru zdaleka neskončil. Jihoafrická republika má s HIV větší problém než kterákoliv jiná země na světě – s virem dnes žije přibližně 5,6 milionu občanů, což je více než 10% populace. Každý rok je zaznamenáno přibližně 300 000 nových infekcí a 270 000 úmrtí souvisejících s AIDS. Pacienti s HIV/AIDS jsou navíc náchylní k dalším infekcím: odhadem 70% Jihoafričanů trpících AIDS onemocní také tuberkulózou a očekává se, že totéž během života postihne polovinu pacientů nakažených HIV. A co je ještě horší, virus, který lze během porodu přenést na dítě, bývá diagnostikován u třetiny těhotných žen – tedy u demografické skupiny vysoce náchylné k AIDS.

Zuřivost této nemoci a rychlost, s jakou se šíří, mnoho Jihoafri��anů překvapila. Stejně jako v rozvinutých zemích se také zde infekce HIV zpočátku vyskytovala především mezi hemofiliky, sexuálně aktivními homosexuálními muži a uživateli nitrožilních drog. Během 90. let však virus z důvodů, které dosud nebyly plně pochopeny, explozivně přeskočil i na běžnou populaci. Počet nakažených Jihoafričanů (který se rovná počtu obyvatel Dánska) převyšuje počty v sousedním Mosambiku, Lesothu, Botswaně, Namibii, Svazijsku a Zimbabwe dohromady.

Neuvěřitelné ovšem je, že ani rychlé šíření HIV a rostoucí počet úmrtí souvisejících s AIDS nevyburcovaly ke smysluplné akci vedoucí představitele z období po apartheidu, zejména bývalého prezidenta Thaba Mbekiho. Nejvyšší hodnostáři Afrického národního kongresu jako by celá léta popírali pronikavou schopnost HIV/AIDS i nejlepší metody, jak proti této nákaze bojovat.

Organizace občanské společnosti nepodlehly takovému sebeuspokojení a prostřednictvím soudů, sdělovacích prostředků i občanské společnosti lobbovaly za změnu. Protichůdné názory na léčbu HIV sice přetrvávaly, ale přinejmenším byla v některých veřejných zdravotnických zařízeních v průběhu uplynulého desetiletí dostupná antiretrovirální léčba. Důslednější a důkladnější přístup však nastal až po jmenování Aarona Motsoalediho ministrem zdravotnictví v roce 2009.

Jihoafrické státní ministerstvo zdravotnictví i soukromí poskytovatelé zdravotní péče dnes uvádějí, že podmínky již nejsou tak zoufalé. Šíření nákazy pomohly omezit tři přístupy: poskytování antiretrovirální léčby vládou a dárcovskými agenturami; kvalitnější léčba pacientů s tuberkulózou, kteří mají sklon nakazit se také HIV/AIDS; a výrazně rozšířený program prevence přenosu z matky na dítě.

Tato nápravná opatření snížila tempo nových infekcí (ačkoliv celkový počet lidí žijících s HIV zejména ve věkovém rozmezí 15-49 let nadále stoupá). Antiretrovirální léčbu dnes podstupují téměř dva miliony pacientů a počet úmrtí souvisejících s AIDS klesl od roku 2005 přibližně o 100 000 osob ročně. Počet nakažených novorozenců, jichž bylo dříve kolem 70 000 ročně, se snížil zhruba o 63% a milionům lidí trpících HIV/AIDS se podařilo prodloužit život.

Dalším důležitým faktorem je lepší integrace léčebných plánů. Vláda harmonizovala své první programy antiretrovirální léčby pro již nakažené osoby, které byly zavedeny v roce 2008, s prvními monitorovacími programy pro těhotné ženy. Pomohla rovněž nová a účinnější prevence tuberkulózy, zejména multirezistentních kmenů.

Může a musí se však dělat více. Například počet nakažených novorozenců by bylo možné dále snížit tím, že se vyšší počet těhotných matek motivuje k tomu, aby navštěvovaly lékařské kliniky za účelem včasného sledování a poporodních kontrol.

I dosavadní pokrok by však měl být důvodem k uznání, ne-li přímo k oslavám. Nedávné úspěchy dokládají, že s dostatečnou politickou vůlí a s dostatkem prostředků lze porazit i největší metly – je to ponaučení nejen pro Jihoafrickou republiku, ale i pro země jinde v Africe a v rozvojovém světě.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.