Jon Krause

Východisko z klimatického patu hledejme v OSN

PAŘÍŽ – Valné shromáždění Organizace spojených národů je jediný světový orgán, v němž hlasují všechny země světa, přičemž převažuje většinový princip. Ve Valném shromáždění OSN neexistuje požadavek jednomyslnosti ani právo veta, což je zřejmě důvod, proč do snahy bojovat proti změně klimatu nebylo vtaženo. Přesto právě Valné shromáždění je jediným místem, kde se lze vyhnout obstrukcím velkých zemí – třeba těch, které při kodaňských rozhovorech o globálním klimatu předvedly Čína a Spojené státy.

Samozřejmě že OSN u tématu změny klimatu hraje významnou roli už delší dobu. Od doby, kdy byla roku 1992 v Rio de Janeiru podepsána Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, téměř každý rok se sešla „Konference smluvních stran“ (COP). Tyto schůzky jsou často odborné a diskuse se obvykle vedou mezi velvyslanci. Tu a tam však jejich přípravné práce vyžadují, aby se přijalo rozhodnutí na ministerské úrovni, či dokonce na úrovni hlavy státu či vlády. Právě tak tomu bylo v případě Kjóta roku 1997 a znovu na COP15 v Kodani.

Můžeme si připomenout, že do Kjóta přijížděla řada delegací rezignovaně ochotná akceptovat myšlenku daně z emisí skleníkových plynů, případně alespoň z oxidu uhličitého, nejběžněji se vyskytujícího skleníkového plynu. Americká delegace, vyslaná vládou rozhodnutou snižovat míru intervence státu do ekonomiky, se prohlásila za vehementního odpůrce této myšlenky.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/e50Ti8v/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.