leonard66_XinhuaWang Ye via Getty Images_xi jinping Xinhua/Wang Ye via Getty Images

Det nye Kinasjokket

BERLIN – For noen måneder siden kontaktet kinesiske myndigheter noen av de største utenlandske bedriftene i landet og ba de sende en representant til å delta på et møte med en høytstående kinesisk tjenestemann. Møtet skulle gå for lukkede dører og ville dreie seg om Kinas nye økonomiske strategi. Tid og sted for møtet ble ikke gjort kjent. Ifølge to personer med direkte kjennskap til saken, som insisterer på å være anonyme, ble bedriftene bedt om å sende etnisk kinesiske representanter. I både form og innhold illustrerer denne hendelsen ønsket om å gjøre økonomien merkbart mer kinesisk. Målet er å utvikle egen teknologi og egne energikilder samt basere den økonomiske utviklingen på kinesisk konsum framfor utenlandsk etterspørsel.

Den nye strategien til Kinas president, Xi Jinping, bygger på begrepet «todelt sirkulasjon». Bak denne tørre teknokratiske formuleringen gjemmer det seg en ide som kan forandre verdensøkonomiens virkemåte. Framfor å fungere som en enkelt økonomi som er koblet til verden gjennom handel og investeringer, ønsker Kina å bli en todelt økonomi. En sfære («ekstern sirkulasjon») vil fortsatt være forbundet med resten av verden, men den vil gradvis overskygges av en annen sfære («intern sirkulasjon») som vil kultivere hjemlig etterspørsel, kapital og ideer.

Hensikten med den todelte sirkulasjonen er å gjøre Kina mer selvforsynt og selvstendig. Kinas utvikling har vært basert på eksportledet vekst. Men nå forsøker politiske beslutningstakere å diversifisere landets forsyningskjeder slik at man kan få tilgang på teknologi og kunnskap uten å bli herset med av USA. Med dette vil også andre land bli mer avhengig av Kina. Dermed vil Kinas eksterne økonomiske forbindelser omsettes i global politisk makt.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/Khgo8Zcnb