Smrt následkem mužství

LONDÝN – Sdělovací prostředky neustále přinášejí zprávy o tom, jak mohou každodenní aktivity poškodit naše zdraví. Možná nejdalekosáhlejší, byť zanedbávané globální riziko přitom pramení z genderových norem.

Navzdory drtivé síle důkazů, že genderově založené stereotypy a očekávání mohou mít nepříznivý dopad na zdraví, se zdravotnické otázky související s rozdíly mezi pohlavími do značné míry opomíjejí nebo špatně chápou a mezinárodní zdravotnické organizace často omezují své genderově zaměřené úsilí na ženy nebo ještě úžeji na matky. Podle údajů Světové zdravotnické organizace přitom ve všech zemích světa s výjimkou tří mohou ženy očekávat, že budou žít déle než muži, a to až o sedm let v případě Japonska nebo o pouhý rok v případě chudších států subsaharské Afriky.

Delší očekávaná délka života žen se už dlouho dává do souvislosti s „biologickými predispozicemi“, přičemž se uplatňují různé teorie, například že nižší hladina železa v krvi poskytuje ženám lepší ochranu nebo že v mužském chromozomu Y nejsou přítomny „extra“ geny. Některé nejevidentnější faktory zkracující životy mužů však lze nalézt v prozaičtější, byť politicky citlivé oblasti: v rozdílech mezi „přijatelným“ chováním u mužů a u žen, jak je diktuje společnost a zvýrazňuje trh.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/L8OhtcV/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.