3

Niet-overdraagbare ziekten op de korrel

INDIANAPOLIS – In de hele wereld is een van de belangrijkste factoren waardoor levens worden verwoest en de economische groei wordt gehinderd ook een van de moeilijkste om aan te pakken. Niet-overdraagbare ziekten (NCD's) – zoals hartziekten, diabetes en kanker – nemen nu twee derde van alle wereldwijde sterfgevallen voor hun rekening. Behalve dat er levens worden verkort eisen NCD's ook een enorme tol van de slachtoffers, hun families en hun gemeenschappen. De economische productiviteit wordt erdoor aangetast en de medische kosten worden erdoor opgedreven. De komende twee decennia kunnen de totale economische verliezen ten gevolge van NCD's ruim $30 bln bedragen.

Voor het aanpakken van de ingewikkelde problemen waarvoor NCD's ons stellen zullen gecoördineerde internationale inspanningen nodig zijn. Gelukkig zijn er onlangs een paar belangrijke stappen in deze richting gezet. In september hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) aanvaard, een reeks van 17 doelstellingen die de komende vijftien jaar leidend zullen zijn voor de mondiale ontwikkelingsagenda. Naast doelstellingen als het uitroeien van de armoede en maatregelen om het milieu te beschermen is er ook sprake van een belofte om de sterfte als gevolg van NCD's terug te dringen – de eerste keer dat de officiële ontwikkelingsagenda van de VN het probleem rechtstreeks op de korrel heeft genomen.

Dit is een welkome mijlpaal, maar slechts de eerste van vele op een lange weg. De fysieke en economische lasten die verbonden zijn aan NCD's komen het hardst aan waar ze het minst makkelijk worden gedragen: de lage- en middeninkomenslanden, waar 80% van de NCD-gerelateerde sterfgevallen zich voordoen. Miljoenen mensen die recent aan de armoede zijn ontsnapt kunnen daar als gevolg hiervan weer in terugvallen.

De aandacht en 'peer pressure' die door de SDG's worden gegenereerd kunnen de vooruitgang helpen bevorderen. Maar voor het bereiken van de doelstellingen zullen duurzame inspanningen nodig zijn, waarbij een beroep zal moeten worden gedaan op de middelen en deskundigheid van overheden, internationale non-profit-organisaties en – heel belangrijk – de particuliere sector.

Mijn ervaringen in de gezondheidszorgsector hebben mij doen concluderen dat twee belangrijke factoren van cruciaal belang zullen blijken bij het aanpakken van de uitdagingen waar NCD's ons voor plaatsen. De vooruitgang zal in de eerste plaats afhangen van het vormgeven van effectieve lokale middelen die kunnen worden aangepast, vermenigvuldigd en opgeschaald. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen voor problemen als diabetes en hartziekten. Maar gezien het feit dat NCDs gemeenschappen in alle delen van de wereld treffen, is er veel gemeenschappelijk terrein dat niet voortdurend hoeft te worden herontdekt.

In 2013 voerde de Carlos Slim Foundation bijvoorbeeld een rigoureus onderzoek uit bij acht klinieken voor primaire zorg, om de toestand op het gebied van de preventie en behandeling van diabetes te achterhalen. Op basis van de gegevens die tijdens dat onderzoek werden verzameld heeft de Foundation de aanzet gegeven tot wat bekend staat als het CASALUD model, om de screening, behandeling en preventie te verbeteren met behulp van goedkope, gebruiksvriendelijke instrumenten die een reeks van relevante signalen kunnen meten, waaronder het bloedglucose-niveau. De deelnemende klinieken zijn uitgerust met een online-systeem voor het opsporen van medicijnvoorraden en het voorkomen van tekorten.

Deze aanpak was zo effectief dat de Mexicaanse gezondheidsdienst het CASALUD-model nu gebruikt als uitgangspunt voor zijn nationale campagne ter bestrijding van obesitas, een aandoening die tot diabetes en andere NCD's kan leiden – een goed voorbeeld van het opschalen op basis van lokale ervaringen.

De tweede sleutel tot succes in de strijd tegen NCD's is de belofte om de middelen van de privésector aan te spreken. Dit omvat niet alleen de mobilisatie van particuliere beleggingen, maar ook de inzet van grote hoeveelheden technische, operationele en lokale, op maat gesneden expertise, die particuliere firma's hebben verkregen in de loop van hun activiteiten in de wereld. Door partnerschappen aan te gaan met overheden, en internationale of lokale organisaties, kunnen bedrijven helpen de impact van verwoestende en dure ziekten te verminderen.

Ik weet dit omdat mijn bedrijf betrokken is bij zo'n onderneming: het Lilly NCD Partnership, waarin we samenwerken met partners en de regeringen van India, Mexico, Zuid-Afrika en Brazilië om NCD's aan te pakken. In Brazilië werken we bijvoorbeeld nauw samen met belangrijke plaatselijke organisaties, waaronder de Federale Universiteit van Rio Grande do Sul, om de ziektepreventie te verbeteren – met de nadruk op het helpen van moeders waarbij zwangerschapsdiabetes is vastgesteld, en die nu het risico lopen type 2 diabetes te ontwikkelen.

Programma's als het onze laten zien wat er kan worden bereikt via substantieve, lokaal gestuurde publiek-private partnerschappen in de hele wereld. Voor het verzekeren van het succes van de SDG's – inclusief het verminderen van de sterfte door NCD's – zullen bedrijven verder moeten gaan dan de traditionele filantropie en creatieve oplossingen moeten verzinnen voor sociaal-economische problemen. Als we inzien dat innovatie voortvloeit uit het begrip van lokale omstandigheden en de optimalisering van de enorme middelen van de particuliere sector, kunnen we betere gezondheidszorg – en snellere economische groei – garanderen, tot ver in de toekomst.

Vertaling: Menno Grootveld