Traders work on the floor of the New York Stock Exchange Spencer Platt/Getty Images

Má akciový trh nakročeno k „medvědovi“?

NEW YORK – Prvotní novoroční optimismus mnoha investorů možná dostal v posledních dnech ránu v podobě obav z ekonomického zpomalení v důsledku zvyšování úrokových sazeb. Nikoho by však nemělo překvapit, pokud po současném prudkém pádu cen akcií bude následovat rychlý návrat k býčímu trendu, alespoň krátkodobě. Navzdory nedávnému poklesu totiž nálada investorů zůstává v nesouladu s obezřetností, kterou vyjadřují političtí lídři.

Exclusive insights. Every week. For less than $1.

Learn More

Tržním protagonistům lze euforii z počátku roku snadno odpustit. Po solidním roce 2017 totiž klíčová makroekonomická data – o nezaměstnanosti, inflaci i spotřebitelské a podnikové náladě – spolu s prognózami HDP naznačovala, že silný růst bude pokračovat i v roce 2018.

Výsledkem – ve Spojených státech i ve většině velkých ekonomik – je ona vzácná chvíle optimismu v kontextu uplynulého desetiletí. Tak především jsou makroekonomická data pozitivně synchronizovaná a inflace zůstává krotká. Nedávná úprava globálních růstových dat Mezinárodního měnového fondu směrem vzhůru navíc přišla právě v té fázi cyklu, kdy by ekonomika měla vykazovat známky zpomalení.

Kromě toho se už rekordní maxima akciových trhů tolik neopírají o uvolněnou měnovou politiku. Býčí náladu podporují důkazy o výrazném zvýšení kapitálových investic. V USA se hrubé domácí soukromé investice ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 meziročně zvýšily o 5,1% a jsou téměř o 90% vyšší než v nejnižším bodě velké recese, tedy ve třetím čtvrtletí roku 2009.

To je příznačné pro hlubší obnovu podnikových výdajů – dokladem čehož jsou zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby. Nové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby vyrobeného v USA překonávají očekávání; v prosinci 2017 se meziměsíčně zvýšily o 2,9% a v listopadu o 1,7%.

Podobný obrázek vykreslují i další data. Index průmyslové výroby a využití kapacit amerického Federálního rezervního systému zaznamenal v roce 2017 největší roční přírůstek od roku 2010, když vzrostl o 3,6%. A tržní náladu dále zlepší skutečnost, že americký prezident Donald Trump zopakoval svůj závazek usilovat o výdaje na infrastrukturu a veřejné kapitálové programy ve výši 1,5 bilionu dolarů.

Tento býčí trend bude i nadále kontrastovat s varovnými vzkazy mnoha světových lídrů. Německá kancléřka Angela Merkelová v posledních několika týdnech varovala, že současné mezinárodní uspořádání se ocitlo v ohrožení. Francouzský prezident Emmanuel Macron poznamenal, že globalizace prochází velkou krizí, a kanadský premiér Justin Trudeau konstatoval, že neklid, který vidíme po celém světě, je hmatatelný a „neodchází“.

Ať už současné korekce jejich obavy odrážejí, nebo nikoliv, politici nakonec mohou mít pravdu. Tak například přetrvávají značná geopolitická rizika. Index populismu v rozvinutém světě, který sestavuje společnost Bridgewater Associates, se v roce 2017 vyšplhal na nejvyšší hodnotu od 30. let, neboť zohledňuje populistická hnutí v USA, Velké Británii, Španělsku, Francii a Itálii. Dokud populismus zůstává politickou hrozbou, bude také riziko zpátečnické protekcionistické obchodní politiky a vyšších kapitálových kontrol i nadále zvýšené, což by mohlo podkopat hospodářský růst.

Trh přitom nesprávně oceňuje trvalé strukturální problémy, zejména neudržitelné navyšování globálního dluhu a neveselé fiskální vyhlídky především v USA, kde je cenou za toto zotavení rostoucí deficit. Krátkodobý ekonomický zisk jinými slovy stojí na politice, u níž hrozí, že v dlouhodobém měřítku ekonomiku potopí.

Například Kongresový rozpočtový úřad (CBO) předpověděl, že americký schodek se při současném vývoji během příštích 30 let ztrojnásobí z 2,9% HDP v roce 2017 na 9,8% v roce 2047. „Vyhlídka tak vysokého a stále rostoucího dluhu,“ varoval CBO, „představuje značná rizika pro stát a staví politiky před závažné problémy“.

Rozpor v hodnocení vyhlídek mezi firemními a politickými lídry má kořeny převážně v odlišných časových horizontech. Generální ředitelé firem se vzhledem ke krátkodobé povaze akciových trhů většinou zaměřují na příštích 12 měsíců, kdežto politici upírají pozornost na střednědobější vyhlídky.

S dalším vývojem v roce 2018 by firemní lídři i tržní protagonisté měli mít – a nepochybně budou mít – na paměti, že se stále blížíme k datu, kdy bude potřeba zaplatit cenu za dnešní zotavení. Nedávné výkyvy na kapitálových trzích naznačují, že vědomí tohoto nevyhnutelného zúčtování pomalu začíná sílit.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/xGU6gcB/cs;

Handpicked to read next