ngumbi3_FLORENT VERGNESAFP via Getty Images_soilafricafarm Florent Vergnes/AFP via Getty Images

Hang een prijskaartje aan onze bodem

URBANA, ILLINOIS – 5 december jongsleden markeerde over de hele wereld Wereld Bodem Dag. Het thema dit jaar 'Stop bodemerosie, redt onze toekomst' werd gekozen om een groter bewustzijn over de schade die aan bodems over de hele wereld wordt berokkend te bewerkstelligen en om het proces te starten deze trend om te keren. Maar hoe zorgen we ervoor dat meer mensen om de aardbodem gaan geven?

Want het lijdt geen twijfel dat ze dat zouden moeten. Het belang van de aardbodem voor de menselijke beschaving is niet te overschatten – deze is aanwezig in alles wat we aanraken. Een gezonde bodem ondersteunt de landbouw(-productiviteit) en nationale economieën als geheel; ze kweekt gezond voedsel, reduceert het weglekken van voedingsstoffen naar waterwegen, brengt de uitstoot van broeikasgassen terug, slaat meer koolstof op, en verstevigt de biodiversiteit, dit alles terwijl gewassen in staat gesteld worden om te kampen met klimaatverandering. Zodoende moeten we de bodem bezien als een natuurlijk, nationaal, en strategisch bezit dat met wijsheid beheerd moet worden.

Toch worden overal ter wereld bodems geërodeerd, uitgedroogd, en aangetast, dit als gevolg van slecht grondgebruik en intensieve landbouwmethoden die de nutriënten in de bodem uitputten. Andere factoren die bijdragen aan een slechte bodemgesteldheid en -erosie zijn onder meer ontbossing, excessief gebruik van stikstofhoudende kunstmest, en overbeweiding. Uiteindelijk onttrekken deze praktijken letterlijk al het leven aan de aarde.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/QRjLDWWnl