Students gather as they demonstrate against the position of the Spanish government Dan Kitwood/Getty Images

Het wie, waar en wanneer van afscheiding

CAMBRIDGE – Onlangs hebben de Koerden in Noord-Irak met overweldigende meerderheid gestemd voor de onafhankelijkheid van de Koerdische Regio van het land. Nu zo'n 30 miljoen Koerden verdeeld zijn over vier staten (Irak, Turkije, Syrië en Iran) betogen nationalisten dat zij erkenning van de wereld verdienen. In Spanje hebben zo'n 7,5 miljoen Catalanen dezelfde vraag opgeworpen.

Maakt het wat uit dat uit peilingen blijkt dat de Catalanen, anders dan de Koerden, zeer verdeeld zijn over deze kwestie? Maakt het wat uit dat de staten die aan Iraaks Koerdistan grenzen geweld kunnen gebruiken om zich tegen afscheiding te verzetten?

Nationale zelfbeschikking, het beginsel dat de Amerikaanse president Woodrow Wilson in 1918 op de internationale agenda heeft gezet, wordt doorgaans gedefinieerd als het recht van een volk om een eigen staat te stichten. Maar wie zijn die mensen die over hun eigen lot moeten kunnen beschikken?

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/TMpr9ay/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.