Model house on calculator

Jaký dluh už je příliš velký?

LONDÝN – Existuje pro domácnosti určitý „bezpečný“ poměr dluhu k příjmu nebo pro vlády k HDP? V obou případech je odpověď kladná. A v obou případech nelze přesně říct, o jaký poměr se jedná. Nicméně právě to se momentálně stalo nejnaléhavější makroekonomickou otázkou, a to nejen kvůli bobtnajícím dluhům domácností a vlád po roce 2000, ale také – a co do významu především – kvůli přehnaným obavám, jež dnes vyvolává dluh vlád.

Podle zprávy z roku 2015, již vypracoval McKinsey Global Institute, se v mnoha vyspělých zemích zadlužení domácností v letech 2000 až 2007 zdvojnásobilo, na víc než 200 % příjmu. Domácnosti v zemích, jež v letech 2008-2009 postihla hospodářská krize nejsilněji, od té doby svůj dluh už poněkud snížily, ale ve většině vyspělých zemí poměr zadlužení domácností nadále rostl.

Po krachu let 2008-2009 následoval velký vzestup vládních dluhů. Například dluh britské vlády se zvýšil z hodnoty těsně převyšující 40 % HDP v roce 2007 na dnešních 92 %. Setrvalé snahy silně zadlužených vlád zbavit se schodků zapříčinily vzestup míry zadluženosti, protože srazily HDP, třeba v Řecku, anebo zpomalily zotavení, třeba v Británii.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Zcxcb9K/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.