0

Na návrat SARSu se připravme už teď

Každou zimu onemocní po celém světě miliony lidí chřipkovitým onemocněním a navstíví svého lékaře. Někteří pacienti jsou skutečně nakaženi chřipkou, jiní trpí nachlazením nebo dalsími respiračními infekcemi, z nichž větsina se také nejčastěji vyskytuje v zimě. Toto nadcházející období chřipek bude znamenat nový obrat: lékaři budou muset mít na paměti, že mezi těmito pacienty se může ukrývat malá skupinka nakažených SARSem, respiračním onemocněním, jež pravděpodobně také bude sezónní a jehož rané příznaky téměř nelze rozeznat od příznaků chřipky.

Vyskytne-li se letos na podzim mezi miliony chřipkovitých onemocnění třeba jen několik případů SARSu, bude nezbytné je rozpoznat a izolovat, aby se zabránilo opakování epidemie, která na začátku roku sužovala Čínu. Najít tyto případy mezi tak ohromným počtem výskytů chřipky a jiných onemocnění bude ovsem těžké. Paradoxně nejlepsím způsobem, jak by se zdravotnictví mohlo na možný zimní návrat SARSu připravit, je vyvinout zvlástní úsilí, jehož cílem by bylo omezit síření chřipky a urychlit její diagnózu.

To by se mohlo prokázat jako tvrdý politický ořísek. Ačkoliv se to dalo očekávat, je nesťastné, že pozoruhodný úspěch celosvětového úsilí o získání kontroly nad sířením SARSu - zejména na Tchaj-wanu a v pevninské Číně - přivedl některé pozorovatele k pochybnostem, jestli nebezpečnost nemoci nebyla ,,nafouknutá``. Ale luxus se takto tázat si můžeme dovolit jen díky tomu, že se prostřednictvím přísných opatření podařilo zabránit síření infekce.

Rychlá a účinná izolace nakažených případů, společně se zdárným zjisťováním a sledováním lidí, s nimiž nakažení přisli do styku, byla tím, co zdravotníkům v Hongkongu, Torontu, Singapuru a Vietnamu umožnilo zastavit síření epidemie. Kontroly cestujících přijíždějících z postižených regionů zamezily vzniku závažných epidemií v dalsích oblastech. Zdravotníci na celém světě by si měli zachovávat bdělost a připravit se na možnost, že bude potřeba obnovit kontrolní aktivity, jestliže se SARS znovu projeví.

Zkusenosti se SARSem, jež získalo Toronto, kde některé případy unikly odhalení a to vedlo k druhému propuknutí epidemie, jsou varováním před přehnaným optimismem nad zdánlivým zvládnutím větsích a geograficky rozptýlenějsích ohnisek na Tchaj-wanu a v pevninské Číně. Možná se tyto epidemie skutečně podaří v nadcházejících měsících zcela vymýtit. Je ale přinejmensím stejně pravděpodobné, že jistá míra přenosu bude přetrvávat nebo že se virus na lidi opětovně přenese ze zvířat.

Jako u jiných respiračních onemocnění může i u SARSu platit, že se bude v zimě snáze sířit nebo bude mít vážnějsí projevy, případně obojí. Bude třeba, aby dohled a opatření na kontrolu infekce pokračovaly, máme-li zajistit, že úspěchy posledních měsíců nezvrátí několik neodhalených případů, které dají vzniknout novým ohniskům SARSu.

Dohled nebude snadný. Není jednoduché SARS s jistotou určit a v průběhu chřipkové sezóny bude mnohem snazsí případ SARSu přehlédnout. Současné testy dokáží ověřit, zda je pacient infikován SARSem teprve několik týdnů poté, co se projeví symptomy.

Zkusenosti ze světa prokazují, že případy SARS se musí izolovat během několika dní po propuknutí symptomů, aby se síření viru dostalo pod kontrolu. Situace je dilematem, neboť hrát na jistotu - tedy léčit každé chřipkovité onemocnění s takovými preventivními opatřeními, které by odpovídaly SARSu - by znamenalo zatížit systémy zdravotní péče ohromným logistickým, provozním a finančním břemenem. Přehlížet ale možnost, že někteří takoví pacienti jsou nakaženi SARSem, znamená riziko nově propukajících epidemií.

Nemáme proti SARSu ani očkování, ani rychlé testy, které onemocnění odhalí. Máme je ale ve vztahu k chřipce. Je zapotřebí jich využít. Měly by se zvýsit zásoby chřipkových vakcín, aby bylo možné očkovat více jednotlivců. Zvlástní úsilí je třeba vyvinout, abychom povzbudili více lidí k očkování proti chřipce, včetně těch, kdo nespadají do tradičních ,,cílových`` skupin, jako jsou starsí lidé a pracovníci ve zdravotnictví.

Budeme-li předcházet chřipce očkováním, sníží se počet jedinců, u nichž bude potřeba zvažovat možnost nákazou SARS. Soupravy pro rychlou diagnózu chřipkové infekce už existují. Kdyby mělo více lékařů běžně k těmto soupravám přístup, byli by schopni na místě určit, zda má pacient chřipku, a tím vyloučit potřebu s ním zacházet jako s možným pacientem nakaženým SARSem.

I když uvážíme nejlepsí možný scénář - totiž že SARS bude do konce tohoto roku vyhuben - zvýsená míra očkování proti chřipce a větsí dostupnost diagnostických prostředků přinese užitek milionům lidí na celém světě. Podle Světové zdravotnické organizace zemře ročně v důsledku chřipky až půl milionu lidí. Mnozí dalsí jsou hospitalizováni vážně nemocní. Vakcinace v sirsím měřítku bude chránit očkované jedince proti infekci a bránit síření viru. Sirsí využití rychlé diagnostiky umožní účinnějsí léčbu těch případů chřipky, kde hrozí vznik závažných komplikací.

Podaří-li se během několika přístích měsíců dostat SARS po celém světě pod kontrolu, bude to velký triumf zdravotnických orgánů. Úspěsné zastavení síření SARSu by mohlo představovat první historický okamžik, kdy se bez použití antibiotik i očkování podařilo celosvětově potlačit významný patogen, který se síří respiračně od člověka k člověku.

Bylo by ale naivní se domnívat, že se se SARSem už nesetkáme. Vědci budou potřebovat určitý čas, aby vyvinuli diagnostické a léčebné prostředky a očkování. Prozatím bychom měli zesílit boj proti onomu starému prokletí, jímž je chřipka, a to jak kvůli chřipce samotné, tak proto, abychom se připravili na návrat SARSu.