UK supermarket Waring Abbott/Getty Images

Multilaterální budoucnost britského obchodu

CAMBRIDGE – Během vyjednávání Velké Británie o odchodu z Evropské unie by lídři země projevili moudrost, kdyby pozvedli zrak dál do budoucnosti s cílem určit, jaký přístup k mezinárodnímu obchodu jí poslouží nejlépe. Skutečně Británie chce, aby její budoucnost závisela na bilaterálních dohodách s dlouhým výčtem jednotlivých obchodních partnerů? Nebo by se jí dařilo lépe, kdyby přistoupila ke stávajícím megaregionálním dohodám o volném obchodu a zároveň usilovala o upevnění světové multilaterální soustavy v rámci Světové obchodní organizace (WTO)?

Bilaterální přístup by vyžadoval obrovské množství času a prostředků, aby britští vyjednavači vstoupili do série rozhovorů s každou jednotlivou zemí, s níž by chtěli obchodovat. Výsledkem by byla spletitá síť dohod, která by dál zhoršila balkanizaci mezinárodní obchodní soustavy.

Takový přístup omezuje přínosy obchodu. Meziamerická rozvojová banka (IADB) například uvádí, že obchodní přínosy 33 malých regionálních obchodních dohod v Latinské Americe jsou skrovné. Klíčem k posílení těchto přínosů je podle IADB přistoupit na novou strategii, která rozšíří přístup napříč trhy i uvnitř trhů.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/Si2XkvK/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.