Insulin external pump NCD BSIP/Getty Images

Jak se vypořádat s příští výzvou pro globální zdraví

CURYCH – Díky bezprecedentní mezinárodní spolupráci dosahuje svět působivých pokroků v boji proti malárii. Podle Světové zprávy o malárii za rok 2016, již právě zveřejnila Světová zdravotnická organizace, se úmrtnost v důsledku tohoto onemocnění u dětí ve věku do pěti let propadla od roku 2000 o 69 %.

https://prosyn.org/Euch6eNcs