Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Lepší ekonomický plán pro Japonsko

NEW YORK – Je tomu čtvrtstoletí, co praskla japonská bublina aktiv – a bylo to čtvrtstoletí neduživosti, neboť po „ztracené dekádě“ přišla další. Kritika ekonomických politik Japonska je zčásti neoprávněná. Růst sám o sobě není cílem; zabývat bychom se měli životními úrovněmi. Japonsko je na špici potlačování populačního růstu a produktivita stoupá. Růst výstupu na osobu v produktivním věku, zejména od roku 2008, je vyšší než ve Spojených státech a mnohem vyšší než v Evropě.

Přesto se Japonci domnívají, že mohou být ještě lepší. Souhlasím. Japonsko má problémy na nabídkové i poptávkové straně, v reálné ekonomice i ve finančnictví. Aby se s nimi vypořádalo, potřebuje ekonomický program, který se osvědčí s vyšší pravděpodobností než opatření, která tvůrci politik nedávno přijali a kterým se nepodařilo dosáhnout inflačního cíle, obnovit důvěru ani povzbudit růst na žádoucí úroveň.

Obrovské investice do modernizace ekonomiky by stimulovala v prvé řadě rozsáhlá uhlíková daň, pokud by ji doprovázely „zelené finance“. Tato hnací síla by téměř určitě překonala kontrakční účinek odsávání peněz ze systému a negativního dopadu snížené hodnoty „uhlíkových aktiv“ na bohatství. Nepříznivý vliv poklesu hodnoty uhlíkových aktiv na bohatství by byl malý a vzhledem k nesouladu mezi úhrnným fyzickým kapitálem a novou cenovou soustavou by se rozproudily značné investice, neobjeví-li se při zaplňování mezer úzká hrdla.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/wvQv9Sl/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.