0

Vroedvrouwen redden levens

TORONTO – De afgelopen twintig jaar hebben ongelooflijke vooruitgang te zien gegeven op het terrein van de gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen. Sinds 1990 is de vermijdbare kindersterfte met 50% gedaald, en is de moedersterfte met 45% afgenomen. Maar veel te veel moeders en nieuwgeborenen sterven nog steeds als gevolg van vermijdbare oorzaken. Veel levens zouden kunnen worden gered als er betere toegang zou zijn tot gekwalificeerde vroedvrouwen.

Ieder jaar sterven er gemiddeld nog steeds één miljoen kinderen op hun eerste levensdag; ruim een miljoen baby's worden dood geboren; en ruim 300.000 moeders sterven tijdens de zwangerschap en de bevalling – een dodencijfer dat hoger is dan de hele bevolkingsomvang van Namibië. Het grootste deel van deze sterfgevallen – 56% om precies te zijn – is vermijdbaar.

Als alle vrouwen tijdens hun zwangerschap en bevalling toegang zouden hebben tot een vroedvrouw, om maar te zwijgen van toegang tot faciliteiten die zijn uitgerust om fundamentele noodzorg te bieden, kan ieder jaar een miljoen levens worden gered. Toch wordt de verloskunde chronisch veronachtzaamd, en steken overheden en gemeenschappen over de hele wereld er niet genoeg geld in.

Als geboortebegeleiders verkeren vroedvrouwen in een ideale positie om de levens van moeders en kinderen tijdens de bevalling te redden. Een vroedvrouw met de juiste vaardigheden en training kan 87% van de essentiële gezondheidszorg bieden die nodig is tijdens de zwangerschap en de daaropvolgende geboorte. En de zorg die zij bieden is van hoge kwaliteit en alomvattend, door allerlei gezondheidszorgcontexten heen. Of je nu een Amerikaanse miljardair bent of een kleine boer in Tanzania, een ervaren vroedvrouw kan je deskundige steun bieden die anders is dan die van welke andere gezondheidszorgprofessional ook.

De diensten van vroedvrouwen strekken zich veel verder uit dan tot louter zwangerschap en geboorte, en omvatten ook essentiële educatie, gezondheidscontrole en primaire zorg voor baby's, adolescenten en moeders door de hele levenscyclus heen. Vroedvrouwen vormen ook een frontlinie in de strijd tegen ziekten. Zij bieden informatie over de gezondheidszorg rond de voortplanting, wat de verspreiding van HIV en andere seksueel overdraagbare ziekten kan helpen stoppen, en over hygiëne en een gezonde levensstijl; en ze zijn vaak degenen die vaccinaties toedienen en in de gaten houden bij zwangere vrouwen, pasgeborenen en kinderen.

Bovendien helpt de geïntegreerde frontlinie-aanpak van vroedvrouwen hen de kloof te overbruggen tussen geïsoleerde landelijke gezondheidszorgcentra en de gemeenschappen die zij bedienen. Dankzij hun unieke training en inzetbaarheid zijn vroedvrouwen dikwijls de pijlers waarop de universele gezondheidszorgdekking rust.

Gezien het feit dat vroedvrouwen zo'n praktische en betaalbare oplossing vormen voor veel problemen op het gebied van de gezondheidszorg voor moeders en gemeenschappen, is het verbijsterend dat wereldleiders die beweren in te staan voor de veiligheid van vrouwen en kinderen de verloskunde niet méér politieke steun geven. En dit is niet alleen een probleem in lage- en middeninkomenslanden. Hogeinkomenslanden als Canada hebben er ook moeite mee genoeg vroedvrouwen te rekruteren en te financieren om in de vraag te kunnen voorzien.

Dit moet veranderen. Wereldwijd zijn er 350.000 méér vroedvrouwen nodig om de kloof te overbruggen tussen de “haves” en “have-nots” als het om de gezondheidszorg gaat. En vanuit een begrotingsperspectief bezien is de verloskunde een uiterst kosteneffectieve manier om dit doel te bereiken. Beleid en financiering om de educatie, training en regulering van vroedvrouwen te ondersteunen kan een zestienvoudig rendement op de investeringenopleveren, want als vroedvrouwen betrokken zijn bij zwangerschappen en bevallingen, is het minder waarschijnlijk dat er voor moeders dure noodgrepen noodzakelijk zijn als keizersnedes.

Het feit dat overheden en organisaties uit de civil society vroedvrouwen zo weinig steun hebben gegeven is net zo verrassend als teleurstellend. Alle overheden die hun burgers waarderen, en alle burgers die hun gezinnen waarderen, moeten beleid voorstaan waardoor dit terrein van de gezondheidszorg wordt uitgebreid. Met de juiste middelen zullen vroedvrouwen levensreddend kunnen optreden vóór, tijdens en na de bevalling, en zullen de resultaten op het gebied van de gezondheidszorg over de hele linie beter zijn.

Om meer aandacht te geven aan de unieke rol van vroedvrouwen komt de International Confederation of Midwives deze week bijeen in het Canadese Toronto, voor het 31ste Triennial Congress. Al bijna honderd jaar lang is ICM een pleitbezorger voor vrouwen door vroedvrouwen te steunen die hen beschermen.

We kunnen niet rusten voordat we ons hebben bekommerd om de miljoenen levens die nog steeds ieder jaar verloren gaan tijdens zwangerschap, bevalling en de eerste levensjaren. Dat is de reden dat we overheden en donoren over de hele wereld vragen de verloskunde de aandacht te schenken die zij verdient als een gezond-verstand-oplossing voor een mondiaal gezondheidszorgprobleem.

De wereldleiders moeten het opnemen voor degenen die vrouwen en kinderen steunen op het moment dat ze het meest kwetsbaar zijn. Het is tijd om hen de middelen te geven die ze nodig hebben om hun essentiële werk te kunnen blijven doen. Vroedvrouwen brengen niet alleen baby's ter wereld; ze redden ook levens.

Vertaling: Menno Grootveld