2

Een revolutie in de gezondheidszorg in het Midden-Oosten

CAIRO – Tijdens een recent bezoek aan Jordanië en Egypte, als deel van een handelsmissie onder leiding van het Amerikaanse ministerie van Handel, werd ik getroffen door het potentieel van de omringende regio om een belangrijk knooppunt te worden voor grensverleggende geneeskundige zorg. Met de juiste beleidsmix en genoeg politieke wil kan het Midden-Oosten een vooraanstaand deel van de wereld worden als het gaat om het onderzoek naar de gezondheidszorg. Het heeft in het bijzonder een cruciale rol te spelen op het gebied van farmaceutische klinische proefnemingen, bedoeld om de invloed van de regio van herkomst van patiënten te onderzoeken op de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit van behandelingen.

Naarmate ons inzicht in de genetica zich uitbreidt, wordt het steeds duidelijker dat onze voorouderlijke oorsprong een sleutelrol speelt in het beoordelen van de werkzaamheid van bepaalde medicijnen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat patiënten van Europese komaf beter reageren op bètablokkers en ACE-remmers dan die van Afrikaanse herkomst. De vraag van welk continent patiënten afkomstig zijn wordt vaak meegenomen bij de keuze voor de beste therapie tegen hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Een ander voorbeeld is warfarin, een antistollingsmiddel. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten van Afrikaanse komaf hogere doses nodig hebben dan die van Europese herkomst; patiënten van Aziatische komaf hebben juist lagere doses nodig. Onderzoeken naar tacrolimus, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om orgaanafstoting bij transplantatiepatiënten tegen te gaan, wijzen erop dat Afrikaans-Amerikaanse patiënten hogere doses nodig hebben dan blanke patiënten.

Genetisch onderzoek heeft ook ons inzicht in ziekten uitgebreid. Uit onderzoek door het Amerikaanse Agency for International Development (USAID) is gebleken dat epidermolysis bullosa, een slopende, erfelijke huidaandoening, een andere genetische signatuur heeft in patiënten uit het Midden-Oosten dan in patiënten uit andere delen van de wereld.

Naarmate ons inzicht in ziekten toeneemt, is meer onderzoek nodig om de werkzaamheid van geavanceerde nieuwe geneesmiddelen bij specifieke patiëntenpopulaties in de hele wereld vast te stellen. In sommige regio's zijn dergelijke onderzoeken al onderweg. In Azië heeft de Human Genome Organization het Pan-Asian Population Genomics Initiative opgericht om de genetische diversiteit te onderzoeken en variaties in de reactie op geneesmiddelen in de regio te beoordelen. In Mexico maakt het Institute for Genomic Medicine een genotype van de hele bevolking van het land.

Om in het Midden-Oosten een soortgelijk initiatief van de grond te krijgen zal samenwerking nodig zijn tussen farmaceutische bedrijven, academische instellingen, non-profit organisaties, regeringen en gezondheidszorginstellingen. Organisaties als USAID en het US Naval Medical Research Center, die al klinisch onderzoek in de regio verrichten, zouden waardevolle partners kunnen worden bij het coördineren en beheren van proeven.

De eerste stap die het Midden-Oosten kan nemen is het op één lijn brengen van de regelgeving in de regio, waarbij landen instemmen met de parameters voor het testen van de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen bij de plaatselijke bevolking. De klinische activiteit neemt toe in het Midden-Oosten, en het ecosysteem voor de gezondheidszorg dat nodig is voor de ondersteuning van onderzoek groeit qua omvang en nauwkeurigheid. En toch, als het om nieuwe therapieën gaat, volgen toezichthoudende lichamen in de regio over het algemeen beslissingen van de US Food and Drug Administration (FDA) en het European Medicines Agency (EMA), zonder uitgebreid de veiligheid en de werkzaamheid van een geneesmiddel bij lokale patiënten te onderzoeken.

Goedkeuringen moeten op nationaal niveau plaatsvinden, maar regionaal leiderschap zal nodig zijn. Jordanië heeft bijvoorbeeld een geavanceerd gezondheidszorgsysteem en een bloeiende sector voor medisch toerisme. Het is ook een land waar steeds meer klinische proeven plaatsvinden. Als zodanig verkeert het in een goede uitgangspositie om de normen te bepalen voor onderzoek dat nodig is om de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen aan te tonen bij patiënten die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten.

Het is van belang om snel te handelen. Het aantal chronische aandoeningen stijgt snel in het Midden-Oosten. Volgens de International Diabetes Federation zal het diabetes-percentage in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in 2035 met 96,2% gestegen zijn, waarbij de hoogste groeipercentages zich zullen voordoen in de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Qatar. Op dezelfde manier schat de Wereldgezondheidsorganisatie dat ruim een kwart van de volwassenen in Egypte last heeft van hoge bloeddruk, terwijl hart- en vaatziekten 35% van alle sterfgevallen in Jordanië voor hun rekening nemen. Het ontwikkelen van nieuwe, effectievere therapieën zal cruciaal zijn voor de aanpak van deze uitdagingen voordat de kosten van de gezondheidszorg uit de hand lopen.

Het Midden-Oosten staat bekend om zijn oude historische plekken, zijn politieke instabiliteit, en zijn overvloedige natuurlijke hulpbronnen. Maar door het ontwikkelen van het vermogen om medische vooruitgang te boeken kan de regio een wereldleider worden bij het verdiepen van ons inzicht in de rol van genetica bij de veiligheid en werkzaamheid van medische therapieën.

Vertaling: Menno Grootveld