fahmy2_Kim Badawi Images_Getty Images_arab spring Kim Badawi Images/Getty Images

Jak dosáhnout kompromisu na Blízkém východě

KÁHIRA – Blízký východ a zejména arabský svět zažívají období zásadních změn a ještě zásadnějších problémů. Schopnost regionu naplňovat řadu výzev, jimž čelí, komplikují národní, regionální i mezinárodní neshody v otázce, jakou formu by změny – napříč regionem i v jednotlivých společnostech – měly mít.

Mezinárodní společenství nepochybně hraje stěžejní roli při podpoře společenských a hospodářských reforem v regionu a při pomoci vládám, které hledají vůli i způsob, jak realizovat nezbytné změny. Neskonale důležitější ovšem je, aby sami Arabové zaujali dopředu orientovaný pohled při plnění úkolů, před nimiž stojí, a aby vzali osud do vlastních rukou.

Dobře to vyšlo najevo po vzpourách arabského jara v roce 2011. Ačkoliv už region transformovaly demografické změny včetně rychlého růstu populace, urbanizace a prudkého zvýšení počtu nezaměstnaných mladých lidí s univerzitním diplomem, vzplanutí protestů řadu blízkovýchodních a severoafrických zemí překvapilo. Arabská mládež představovala významnou sílu v pozadí požadavků na změny. Stejně tak jí byly nové digitální technologie, které uvolnily informace a usnadnily komunikaci mezi obyčejnými občany, čímž v podstatě rozbily monopol mnoha vlád na znalosti a konektivitu.

https://prosyn.org/opVMDhCcs