Sergei Savostyanov/TASS/Getty Images

Podpořme zdravotnické inovátory v rozvojovém světě

DHÁKA – Londýnská deklarace o opomíjených tropických onemocněních signalizovala v roce 2012 smělou novou vizi mezinárodní spolupráce, v níž mohou globalizace a propojení do sítí podpořit na globálním Jihu úsilí o vymýcení smrtelných onemocnění, která v nepřiměřeně vysoké míře zasahují nejchudší komunity. Londýnská deklarace – dodnes nejrozsáhlejší globální spolupráce v oblasti veřejného zdraví – pomohla upevnit důvěru v globální řád, který vznikl po druhé světové válce a je založený na pravidlech.

Tato těžce vydobytá důvěra se však dnes ocitá ve vážném nebezpečí, neboť populistické síly v celém západním světě si berou na mušku závazky zahraniční pomoci svých zemí. Zejména prezident Donald Trump ohlásil výrazné škrty amerického rozpočtu určeného na zahraniční pomoc, aby uspokojil ekonomicky frustrované americké voliče, kteří si přejí, aby se peníze z jejich daní utrácely doma. Tento přístup však nebere v potaz, že dlouhodobý přínos spojený s podporou lékařského výzkumu na globálním Jihu je daleko vyšší než krátkodobé náklady.

Jako bangladéšský výzkumník z Mezinárodního centra pro výzkum průjmových onemocnění, Bangladéš (icddr,b) se výrazně zapojuji do místního úsilí o vymýcení viscerální leishmaniózy (VL, známé též pod názvem kala-azar), jedné z nemocí zahrnutých v londýnské deklaraci. Díky štědré podpoře mezinárodních dárců jsem měl možnost dělat v této oblasti průkopnický výzkum.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/Puggmy2/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.